tatil-sepeti
Dr. Can GÜRLESEL

Dr. Can GÜRLESEL

Diğer Yazıları

gurlesel@superonline.com

 

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri, 2017 ve 2020 yılında piyasaları ve şirketleri önemli ölçüde rahatlatmıştı. 2017 yılında ekonomik tıkanmayı aşmak, 2020 yılında ise pandeminin etkilerini azaltmak için KGF kredileri kullanılmıştı. 2022 yılı başında başlayan savaşın küresel ekonomi üzerinde yarattığı yüksek enflasyon ve resesyon, Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Bu nedenle KGF kredileri bir kez daha devreye giriyor. İlk aşamada 14 paket ile 250 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor. 

 

1. KREDİLER İÇİN FİRMALAR 5 GRUBA AYRILDI     

 

2023 yılında kullandırılacak olan KGF kredilerinin önceki iki paketten önemli farklılıkları bulunuyor. Öncelikle krediler hedef odaklı ve seçilmiş sektörlere ve konulara yönelik olarak kullandırılacak. İkinci olarak krediler fatura veya ödeme belgeleri karşılığı kullandırılacak. Üçüncü olarak ise firmalar 5 gruba ayrıldı ve bunların içinden sadece 3 grup yeni KGF kredilerini kullanabilecek. 

 

Kredibilitesi olan ve yeterli teminat olanağına sahip firmalar kullanamayacak. Yine kredi alma yeterliliği olmayan firmalar da kredi paketlerinden yararlanamayacak. KGF kredilerinden kredi alma yeterliliği olan, ancak teminat açığı bulunan firmalar yararlanabilecek. Krediler her bir pakette belirtilen oranlarda daha çok KOBİ’lere yönelik olarak kullandırılacak.        

 

2. KREDİLERİN AMAÇ DIŞI KULLANIMINA İZİN VERİLMEYECEK

 

Kullandırılan kredilere ilişkin tüm harcamalar, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilecek ve bu sayede kredi ödemeleri doğrudan satıcılara yapılacak. Bu sistem sayesinde fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin amaç dışı kullanımı önemli düzeyde engellenecek, iptal edilen faturalar takip edilebilecek ve aynı faturanın birden fazla krediye konu edilmesinin önüne geçilecek.

 

3. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYAÇLARI İÇİN 35 MİLYAR TL KREDİ

 

İşletmeler, son 1 yıldır özellikle artan enflasyon nedeniyle yüksek işletme sermayesi ihtiyacı ile karşı karşıya kaldı. 

 

TL kredilerin kullanımına getirilen koşullar nedeniyle de krediler yolu ile finansman sağlama olanağı azaldı. Yeni KGF paketi içinde 35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanıyor. 

 

4. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE DESTEK

 

35 milyar TL kefalet limitine haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek, mevcut ihracatçı firma sayısı ve gerçekleştirilen ihracat hacimleri artırılacak.

 

5. ÜRETİM VE YATIRIMA DESTEK

 

Yeni KGF paketleri kapsamında 20 milyar TL kefalet limitine haiz Yatırım-Proje Finansmanı Destek Paketi ile yatırım teşvik belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanarak nitelikli yatırım alanları güçlendirilecek. Yine 15 milyar TL kefalet limitine haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanarak imalat sanayi sektöründe yer alan yatırımlar desteklenecek. 

 

6. EYT KREDİ DESTEK PAKETİ BEKLENTİLERİN ALTINDA 

 

25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Ancak işverenlerin EYT sürecinde daha yüksek kaynağa ihtiyacı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle EYT kredi paketi büyüklüğü muhtemelen artacak.   

 

7. YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK

 

7 milyar TL kefalet limitine haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek. 1 milyar TL kefalet limitine haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile de KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamasının sağlanması hedefleniyor. 

 

SON SÖZ

 

Kredi paketleri reel sektörün ihtiyaçlarını ilk aşamada büyük ölçüde karşılıyor. Bu çerçevede krediler sektörleri olumlu etkileyecek. 

16 Ocak 2023 Pazartesi