tatil-sepeti
Makine kredilerine vergi istisnası

Maliye Bakanlığı’nın Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sanayi Sicili Kanunu kapsamında sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. TÜM SANAYİ İŞLETMELERİ Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek. İstisnadan yararlanabilmek için makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekecek. KAPSAM DIŞI OLAN DA VAR İmalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamına girmeyecek. Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamında yer alacak. YEDEK PARÇALAR Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisnadan yararlanabilecek. Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. İSTİSNA UYGULAMASI İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmeleri, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz edecek. YENİ KURULANLAR Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler için de kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olacak. İTHALAT VE İHRACAT İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurtiçi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler dahil tutarı, ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamayacak.

29 Mart 2016 Salı

Orman ürünleri rekabetçi piyasa istiyor

HABER: FAHRİ SARRAFOĞLU Orman ürünlerinde düşük kapasite ile yapılan üretim, maliyetleri artırıyor. Sektör temsilcileri bu durumun tüketiciye de olumsuz yansıdığını söylüyor. Sektörün en önemli sorunlarından biri de rekabet şartlarının tam oluşmaması. İstanbul Ticaret Odası Orman Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Yurdal Tufan, 2015 yılının bütün sektörlerde olduğu gibi durgun geçtiğini belirtti. 2016 yılından umutlu olduklarını söyleyen Tufan, şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz coğrafi bölgenin konumundan da kaynaklı olarak, komşu ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve iç karışıklıklar sektörümüze de olumsuz bir şekilde yansıdı. Ürünlerimizin kilo olarak ağırlığından dolayı uzak ülkelere ihracatı zor. Yakın ülkelere ise iç karışıklıklar nedeniyle nakledilmesi güç oluyor. Dolayısı ile 2015 yılı sektörümüz açısından pek verimli olmadı. Temennimiz 2016 yılının verimli geçmesi.” DÜŞÜK KAPASİTE MALİYETİ ARTIRIYOR Komite Üyesi Cafer Çınar da, 2015 yılında iki genel seçim yapıldığını ve komşu ülkelerde karışıklıklar yaşandığını hatırlatarak, tüm bunlardan sektörün olumsuz etkilendiğini söyledi. Çınar, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün hammadde üretiminin yetersizliği, lojistik sorunlar ve mevcut kurulu üretim kapasitelerinin yüzde 100 kullanılamamasının da sektör için olumsuz etkenler olduğuna dikkat çekti. Düşük kapasite ile yapılan üretimin üretim maliyetlerinin artışına neden olduğunu belirten Çınar, “Bu da tüketiciye olumsuz olarak yansıyor. Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen pazarda satış fiyatlarının istikrarsızlığı, kâr marjlarının düşük olması, uzun vadeli satışlar ve buna bağlı ödenmeyen evrak miktarının artması, orman ürünleri ticareti yapan esnafı olumsuz etkiledi. 2015 yılının olumsuzlukları 2016 yılında da devam ediyor” diye konuştu. FİYATLAR DEĞİŞKEN Çınar, sektörün acil çözüm bekleyen sorunlarını da şu şekilde sıraladı: “Yetersiz hammadde, lojistik temini ve teknoloji eksikliğinden kaynaklı hammadde sorunumuz var. Bu nedenle rekabetçi piyasa şartları oluşmuyor. Pazar fiyatlarındaki değişkenlik ve uzun vadeli satışların yaygınlaşması işletmeleri zorluyor. Kalitesiz ve ucuz hammadde ithalatı var.” ŞEHRE YAKIN SANAYİ SİTELERİ KURULSUN Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Tufan Yurdal, sektörün belli başlı sorunlarını şu şekilde özetledi: Sektörde birçok satın alma işi vadeli yapıyor. Ancak çeklerde eski itibar ve güven kalmadığından sorun yaşıyoruz. Çalışma alanlarımız ve ürün sattığımız mobilya imalatçıları şehir içerisinde kaldığından teslimatta zorluklar yaşanıyor. Yasak saatleri yüzünden şehir içine kamyon ile sevkiyat yapamıyoruz. Hem bize hem mobilyacılara şehir dışında ama şehre yakın bölgelerde sanayi siteleri tahsis edilmeli. Sigorta şirketleri bizi riskli meslek grubu olarak görüyor. Bu nedenle sigorta yapmıyor. Üretilen keresteler ölçü standartlarına uymuyor. Vadeli satışlarda henüz paralar tahsil olmadan yapılan satışlardan her ay alınan KDV ve üç ayda bir alınan geçici vergide acil düzenleme yapılmalı. Çözüm olarak bunların KDV olan kısmının tahsilatlar gerçekleştikten sonra, geçici vergilerin en erken 6 ayda bir ve ikinci yarı gibi düzenlenmesini öneriyoruz. KDV oranlarının yüksek olması sektör açısından bir diğer sorun.

28 Mart 2016 Pazartesi

Tesisatçılar mekanik ve doğalgaz için toplandı

HABER: YAHYA GÜL İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mekanik Tesisat ve Doğalgaz TesisatıMeslek Komitesi, Cemile Sultan Korusu’nda bir araya geldi. Toplantıya İTO Mekanik Tesisat ve Doğalgaz TesisatıKomitesi Başkanı Erkan Gürer,Komite ve Meclis Üyesi Murat Kurter ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda söz alan Murat Kurter, sektörün sorunlarını çözmede verdiği desteklerden dolayı İTO Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Sorunların çözümünün Bakanlık nezdinde yapılacak girişimlerle daha kolay olacağına inandığını belirten Kurter, bu konuda daha aktif olunması gerektiğini vurguladı. Toplantı sinevizyon gösterisiyle son buldu.

24 Mart 2016 Perşembe

Alman üretici yan sanayicisini İTO’da buldu

HABER: SOYHAN ALPASLAN Tüm sektörlere hitap eden sızdırmazlık elemanlarını üreten EagleBurgmann firması, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türk Yan Sanayi Borsası’nın (TYSB) düzenlediği Tedarikçi Günleri’ne katıldı. TYSB, 22 Mart tarihinde düzenlediği Tedarikçi Günleri ile EagleBurgmann’ın Türk yan sanayicilerle İTO çatısı altında yüz yüze görüşmesini sağladı. Alman sermayeli Freudenberg Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren EagleBurgmann, 132 yıllık bir firma ve sızdırmazlık elemanları üretiminde Türkiye lideri. Firma Türkiye’de, Eagleburgman Edüstriyel Sızdırmazlık Sanayi ve Ticaret Ltd. adı altında 25 yıllık bir geçmişe sahip. NE ÜRETTİRECEK? EagleBurgmann; mekanik salmastralar, mekanik sızdırmazlık elemanları, katmanlı kumaş kompansatör, mekanik salmastra, kauçuk körükleri ve hava filtreleri üretiyor. Firma, İTO’da yerli firmalarla ile yaptığı görüşmelerde söz konusu ürünleri üretecek yerli yan sanayici aradı. Türkiye’deki yatırımlarını ve üretimlerini sürekli artıran EagleBurgmann, Türkiye merkezinden bölgedeki ülkelere ihracat yapıyor. TEDARİKÇİ GÜNLERİ NEDİR? TYSB, Tedarikçi Günleri ile hem yabancı hem de yerli ana sanayici firmaları yerli yan sanayici firmalarla buluşturuyor. Yan sanayici firmalar borsanın 3 bini aşkın firmadan oluşan yan sanayici veri tabanından seçiliyor. Yan sanayici firmalar Tedarikçi Günleri ile kendilerini, ürün ve teknolojilerini tanıtma, üretim yapma, portföy çeşitlendirme ve uzun süreli iş ortaklığı yapma imkanına sahip oluyor. NATO VE CERN’E AÇILAN KAPI: TYSB Birleşmiş Milletler (BM) Sınaî ve Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO) 1990 yılında İstanbul Ticaret Odası’nda kurduğu Türk Yan Sanayi Borsası (TYSB), üyesi bulunan KOBİ’lere büyük işbirliği olanakları sunuyor. TYSB, dünya devi ana sanayi firmalarının ihtiyaçlarını Türkiye’deki firmalardan tedarik etmesini sağlıyor. Üyelerine; AB ülkelerine, Türk savunma sanayine, NATO’ya üretim yapma zemini oluşturan TYSB, ihracatın ve cironun artmasına da yardımcı oluyor. Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ne (CERN) mal ve hizmet satabilmenin yolu da TYSB’den geçiyor. Borsa yılda yaklaşık 3 bin 500 yabancı talebi üyeleriyle birebir eşleştiriyor. YAN SANAYİCİLERİ TÜRKİYE’DEN Türkiye’den yan sanayici bulan firmalar arasında EagleBurgmann da eklendi. Geçen iki yıl içinde Tedarikçi Günleri’ne katılarak Türk yan sanayici bulan diğer firmalar şunlar: Bosh, MTU, Roketsan, Aselsan, Schineider Electrik, Hitachi Europe, Harman, Continental ve Schaeffler, Autoliv, Türk Traktör, BFT SpA, Baier Michels, Munters, Proficool Fans, Toyota Meterial Handling, Canon ve Gate Stackpole.

23 Mart 2016 Çarşamba

Japon teknoloji devleri Türk firmalarla buluştu

HABER: İLKER BAŞÖZ Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’nın (METI) düzenlediği iş forumu İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen forumda, Japon teknolojisinin geliştirdiği çevre ve güvenlik temaları gündemdeydi. İş forumunun açılış konuşmasını Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı Hirose yaptı. Hirose, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için bu tür organizasyonların düzenli olarak devam etmesi gerektiğini söyledi. TOBB Başkan Danışmanı Bahri Can Çalıcıoğlu ise son yıllarda iki ülke hükümetlerinin ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar attığını vurguladı. Çalıcıoğlu, forumun Japon ve Türk firmaların karşılıklı yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmelerinde yardımcı olacağını da belirtti. Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreter Yardımcısı Tezer Palacıoğlu da İTO’nun senede 100 civarında yabancı heyete ev sahipliği yaptığını ve ilgililerin bu bilgilere www.ito.org.tr adresinden ulaşabileceğini belirtti. Konuşmaların ardından Endo Aydınlatma, Fujitsu Bilişim ve Teknoloji, Japan Radion Corporation (JRC) ve NEC firmaları Türk temsilcilerle ikili görüşmelerde bulundu.

22 Mart 2016 Salı