Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları

23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da birtakım değişiklikler yapıldı.

 

Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki önemli payı sebebiyle dış ticarette Türkiye’nin en önemli partnerinin Avrupa Birliği olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanlığı, gelecek dönemin ticari kurallarını belirleyecek olan sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’deki ihracatçıların farkındalığını artırmak ve onlara süreç için yol haritası çizmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’ni duyurdu.

 

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili destekle birlikte ihracatçı firmaların, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerini sağlayabilmeleri için farkındalık oluşturulması gerektiği kaydedildi. Duyuruda, mevcut durum analizi yapılmasının, durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritası belirlenmesinin, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

 

Bu kapsamda Karar’ın 14. maddesinde yapılan değişiklikle şirketler, proje dahilinde alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon TL’ye kadar destekten faydalanacak.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 2024–2028 STRATEJİK PLANI YAYINLADI

 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından 2024-2028 Stratejik Plan’ı yayımlandı. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’ne hizmet eden plan, yeşil dönüşümün her alanda ve tüm paydaşlarla gerçekleşmesine ve iklim dirençliliğinin inşa edilmesine öncülük etme amacını taşıyor.

 

2024–2028 Stratejik Planı ile politika ve strateji belirleme, iklim değişikliğine uyum sağlama ve sera gazı emisyon azaltma hedefleri doğrultusunda piyasa mekanizmalarının oluşturulması sayesinde hem ulusal hem de uluslararası alanlarda bu hedeflere yönelik çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

 

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi (i) yeşil dönüşümün gerektirdiği adımların atılması, (ii) ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve (iii) kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılması şeklindeki üç temel amaç çerçevesinde oluşturuldu. Buna göre stratejik plan kapsamında, 2028 yılına kadar sera gazı azaltma miktarının yüzde 39’a ulaşması ve verilen hibe miktarının ise 1 milyar 230 milyon liraya ulaşması öngörülüyor. Yine, söz konusu plan ile Türkiye’nin İkinci Ulusal Katkı Beyanı ve Ulusal Yeşil Taksonomi Mevzuatının tamamlanması bekleniyor.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İKİ YIL ERTELENENLER

 

Avrupa Parlamentosu, AB’deki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörde sürdürülebilirlik raporları ve AB dışındaki şirketlerin ise CSRD (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) kapsamında sürdürülebilirlik raporları hazırlama yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin direktif üzerinde geçici anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma ile hem şirketlerin raporlama yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmeleri için hazırlık yapmaları hem de Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu’nun (EFRAG) raporlama amacıyla geliştireceği yeni standartlar için zaman kazanılması amaçlanıyor.

 

Komisyon tarafından şirketlerin raporlama yükümlülüklerini 2 yıl öteleyerek ilk etapta ESRS’yi uygulamaya odaklanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği geçici anlaşmanın ileriki günlerde AB Konseyi ve Parlamentosu tarafından resmi olarak benimsenmesi bekleniyor. 

18 Mart 2024 Pazartesi