Salih KESKİN

Salih KESKİN

Diğer Yazıları 

Trend eğilimler, geleneksel normlardan ve beklentilerden farklı bir yöne doğru yol alıyor! Standartlaştırılmış ürün ve hizmetlerin bambaşka yönelimlere doğru evrilmesiyle yeni bir dünyanın doğuşuna tanık oluyoruz. 

 

Örneğin:

 

* Hastalıkların önlenmesi için önleyici tıp ve halk sağlığı konularında yenilikçi çözümlere odaklanma eğilimi gözleniyor. Daha hastalık oluşmadan tedbir alma üzerine büyük atılımlar söz konusu.

 

* Enerji üretiminde, geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi alanlarda yeniliklere daha fazla yatırım yapılıyor.

 

* Merkezi politik yapılar yerine halkın daha fazla katılımcı olduğu yönetim modellerine doğru bir eğilim görüyoruz.

 

* Emeklilik sisteminin daha sağlam bir yapıya geçmesini beklerken ve yaşlılar ‘tam rahat edelim’ derken, aktif yaşlanma ve yaşlıların esnek çalışmasına yönelik yenilikçi uygulamalarda patlama yaşıyoruz. 

 

* Geleneksel eğitim kurumlarının daha da büyümesine kıyasla, uzaktan eğitim teknolojilerinde ilerleme daha fazla.

 

* Seri üretim daha da ilerler ve fiyatlar biraz daha düşer diye beklerken, kişiselleştirilmiş üretim ve hizmet modellerine doğru hızla kayma yaşıyoruz.

 

* Bildiğimiz medya kuruluşlarına göre sosyal medya ve dijital iletişimde daha fazla atılım olmaya devam ediyor.

 

* Bankacılık sistemi tam bir deprem yaşıyor. Olacak olan şu; bildiğimiz paraya elveda… Alternatif finans ve kripto para gibi alanlarda zirveleri zorluyoruz.

 

* Geleneksel perakende mağazalarının yerine çevrimiçi alışveriş ve e-ticaret platformlarında büyüme inanılmaz…

 

* Kaynakları daha verimli kullanmak için ‘sıfır atık hareketine’ büyük bir ilgi var. Daha minimal bir hayat bizi bekliyor!

 

* İklim değişikliğinin yarattığı su kıtlığı ile birlikte gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım alanlarında da eğilimler ters köşe yapıyor. Artık sanayileşme kadar tarıma da ciddi yatırımlar yapılıyor. Üstelik tarım, stratejik bir alan olarak görülüyor. 

 

* Şirketlerin kendilerini kabul ettirebilmeleri için ürün ve hizmetlerinin iyi olması artık yeterli değil. ‘Toplumdan aldığını topluma geri ver’ akımı gereği şirketler, sosyal sorumluluk projelerinde daha iddialı olmak, daha fazla vurgu yapmak zorunda.

 

* Küresel tedarik zincirlerindeki belirsizlikler ve çevresel kaygılar nedeniyle yerel üretim ve tüketim modellerine ilgi hiç olmadığı kadar artmış durumda. Ayrıca, el sanatlarımıza da daha fazla değer vermeye başladık.

 

* Beyaz yakanın tahtı sarsılıyor! Yapay zeka ve otomasyonun iş dünyasında daha fazla kullanılmasıyla birlikte nitelikli işgücüne olan talepte ters yönde değişimler yaşanıyor. İşyerlerindeki beceri gereksinimlerine bakılırsa artık çok daha sofistike zekaların iş dünyasında kalıcı olması söz konusu.

 

* Hava kirliliği, trafik sıkışıklığı ve karbon emisyonları gibi çevresel sorunlarla mücadele için yeşil ulaşım çözümleri ve sürdürülebilir şehir planlaması üzerine yoğunlaşılıyor. Trafikte daha az aracın olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz.

 

* Yine şehir içi ulaşımda elektrikli scooterlar, paylaşımlı araçlar için platformlar gibi mikro hareketlilik çözümlerine olan ilgi artıyor. Bu trend, şehir içi ulaşımın daha çevreci ve verimli hale getirilmesini sağlayacak.

 

* Geleneksel çalışma modelleri daha da gelişecek diye düşünülürken, serbest çalışma olanaklarına olan ilgi artıyor. İnternetin sağladığı imkanlarla birlikte bireyler, kendi işlerini kurma ve serbest çalışma modellerini benimseme konusunda daha cesaretli hale geliyor. Buna bağlı olarak daha fazla şirket uzaktan veya hibrit çalışma modellerine yöneliyor.

 

* Hızlı moda (fast fashion) trendine karşı, daha kaliteli ve uzun ömürlü giysilerin tercih edilmesi, moda alanında esnekliğin artmasına da katkı sağlıyor.

 

* Toplumda daha geniş bir kültürel çeşitliliğe ve kapsayıcılığa vurgu yapan politika ve uygulamalara doğru bir eğilim gözleniyor.

 

* İnşaat sektöründe, enerji verimliliği sağlayan ve çevreye duyarlı malzemelerin kullanıldığı yeşil binaların benimsenmesi trend haline geliyor.

 

Velhasıl örnekler çok… 

 

Biz kürekleri aynı yöne çekerken su ters yöne doğru akıyor gibi görünüyor…

11 Mart 2024 Pazartesi