Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 293 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tespit edilen yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2024 yılı idari para cezası tutarlarını yüzde 58.46 oranında artırdı. Bu artış, 5 Ocak 2024 tarihli duyuru ile yürürlüğe girdi.

 

MEVZUATA UYUM

 

KVKK idari para cezaları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden veri sorumlularına ve sorumlu temsilcilerine verilen cezaları ifade ediyor. Bu cezalar, kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulamak ve veri sorumlularını mevzuata uyum sağlamaya teşvik etmek amacıyla uygulanıyor.

 

İdari para cezalarının güncellenmesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatın etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Bu artış, veri sorumlularının mevzuata uyum sağlama konusunda daha dikkatli davranmasını sağlayacaktır.

 

TABAN VE TAVAN ORANLARI

 

Böylece artırma oranına göre,

 

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 47.303,00 TL ve tavanı 946.308,00 TL,
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 141.934,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL,
  • Kurul kararlarını yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 236.557,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL,
  • Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezasının tabanı 189.245,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL olarak belirlendi.

22 Ocak 2024 Pazartesi