tatil-sepeti
Mimarlar ve apartmanları

Bu kitap, Ankara’da 1930-1980 yılları arasında inşa edilen konut ve yapıları görünür kılmaya çalışıyor. Şu an çoğu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu yapıların detaylı mimari analizlerinin yanında dönemin konut politikaları, yapılarını tasarlayan mimarlar, yapıların kullanıcı profilleri, yapıların sunduğu barınma/yaşam kültürleri de çalışmanın odağında yer alıyor. Umut Şumnu/Kitap Yayınevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

21 Mart 2022 Pazartesi

İstanbul tarihi araştırmaları

Eserin birinci bölümünde, İstanbul’un fethinden sonra şehrin yeniden nüfuslandırılması ve inşa faaliyetlerine dair muhtelif çalışmalarını bir araya toplayan yazar, yeniden kuruluş sürecini, arşiv vesikalarından ve çeşitli dillerdeki kaynak eserlerden yola çıkarak inceliyor. İkinci bölümde ise yazar, Bilâd-i Selâse olarak Galata, Eyüp ve Üsküdar üzerine araştırmalarını sunuyor. 1911 yılına ait İstanbul’daki mevcut mahallelerin bir listesini vererek, 1453’ten 1911 yılına değin geniş bir yelpazede İstanbul’un bir Türk-İslâm şehri olarak gelişim evrelerini gösteriyor. Halil İnalcık/İş Bankası Kültür Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

21 Mart 2022 Pazartesi

Abdülhamid İstanbul’unda bir kadın seyyah

Bulgar bir kadın yazarın 5 Eylül 1907 tarihinde başladığı 9 günlük İstanbul seyahatini anlattığı bu eser, günlük tarzından ziyade seyahatname havasında kaleme alınıyor. Okunması kolay ve keyifli olan eser, 1907 tarihindeki İstanbul’a dair birçok detayı günümüze taşıyor. Evgenia Mars/Kitap Yayınevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

14 Mart 2022 Pazartesi

Büyük Valide Han

Bu kitapta kentin tam ortasında, kalabalığın en yoğun olduğu yerde olmasına karşın anlaşılmaz bir yalnızlık içindeki Büyük Valide Han’a disiplinlerarası bir perspektif ve güncel kuramlar ışığında bakılıyor. Büyük Valide Han’ın tarihi dokusu; değişen toplumsal, ekonomik ve siyasi yapılara bağlı olarak bu yapının da dönüşümü, kullanıcıların etnografik profilleri, hanın mekansal kullanım özellikleri ve öykü, resim, gazete yazıları, anılar ile kültürel belleğimiz içindeki yeri derlenerek inceleniyor.Kolektif / Tarih Vakfı Yurt Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

28 Şubat 2022 Pazartesi

İstanbul’da sikke darbı ve sikkeler

Sikkeler, üzerlerinde taşıdıkları tasvir ve yazılar nedeniyle tarihe ışık tutarlar. İstanbul (Byzantion), kuruluşundan ancak 250 yıl kadar sonra, yani MÖ 5. yüzyıl sonu veya 4. yüzyıl başında, ilk sikkelerini basmaya başladı. Kent, Roma İmparatorluğu döneminde (MS 1.-3. yüzyıllar arasında) yoğun olarak sikke darbını sürdürdü. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra, Constantinopolis adıyla Roma İmparatorluğu’nun resmi darphanesi olarak faaliyetine başladı ve Roma sikkeleri bundan böyle bu kentte de basıldı. Darp faaliyeti Bizans İmparatorluğu döneminde de sürdü. Fetihten sonraki Osmanlı sikkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna değin yoğun bir şekilde İstanbul’da basıldı. Bu kitap, İstanbul tarihini sikkelerden okumak isteyenlere yararlı olabilecek bir çalışmadır. Oğuz Tekin / Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

28 Şubat 2022 Pazartesi