tatil-sepeti
Prens adaları ve su altı dünyasının mucizeleri

Adaların oluşumu, genel tarihi ve çevresinde dalınabilecek noktalar, kitaptaki QR kodlarla desteklenen videolarla tanıtılıyor. Yazar, dernek faaliyetleri ile de denizciliğin tanıtılması, sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla projeler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Volkan Narcı / Adalı Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

18 Temmuz 2022 Pazartesi

İstanbul’da yaşam

Ülkelerin başkentleri, o ülkenin sembolü olmuştur. Her türlü kültürel ve sosyal kurumlar, ne varsa oraya yapılmıştır. Bizans, İstanbul’da caddeler, alanlar, obeliskleriyle hipodrom, saraylar, kiliseler, üniversite yaptırmış. Osmanlılar da okullar, kütüphaneler, saraylar, kasırlar, köşk ve yalılar, görkemli külliyeli camiler, müzeler, tiyatrolar, çeşmeler inşa ettirmiş. Her dalda sanatçılar da İstanbul’da toplanmış. Kapanlar, hanlar, bedestenler, çarşılar; doğu-batı ticaretinin merkeziydi. Yönetim yeri (saray) ve yabancı elçilikler İstanbul’daydı; sefirler buradan yurt dışına gidip geldiler. Yabancı diplomatlar, gezginler, sanatçılar İstanbul’a geldiler. Bu kitap, böyle bir kentin 18.-19. yüzyıllardaki kültürel ve sosyal yaşantısını anlatıyor. Cahit Bilim/Bilimya Yayınevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

18 Temmuz 2022 Pazartesi

Fatih ve fetih

Karşılaştırmalı tarihçiliğin örneklerinden biri olan bu eserde yazar, İstanbul’un fethinin bilinen ve bilinmeyen yönlerini mercek altına alıyor. Eserde, İstanbul’un fethine dair yerli ve yabancı yazarları ve eserlerini kritik ederek yaptıkları hataları da gözler önüne seriyor. Mithat Cemal Kuntay Alfa Yayıncılık Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

30 Mayıs 2022 Pazartesi

Asırlar boyunca İstanbul hayatı

Yazar, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen Mühimme Defterleri’nde yer alan hükümlerden seçerek meydana getirdiği ve yalnız İstanbul tarihi için değil, Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihi için de önemli bir kaynak olan Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı 961-1000, Hicrî Onbirinci Asırda İstanbul Hayatı 1000-1100, Hicrî Onikinci Asırda İstanbul Hayatı 1100-1200 ve Hicrî Onüçüncü Asırda İstanbul Hayatı 1200-1255 isimli eserleri bu kitapta bir araya getiriyor. Ahmed Refik Kitabevi Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

30 Mayıs 2022 Pazartesi

Tuna Nehri’nde ticaret ve devlet

Osmanlı iktisadi zihniyeti ve ekonomik sistemi üzerinden arşiv belgeleri ışığında hazırlanan bu incelemede, Osmanlı Tuna’sı, aşağı Tuna iskeleleri ve hinterlandı üzerinden ticaret; ticaretin yönü, yapısı ve aktörleri açılarından konu ediliyor. Dünya iktisat tarihinde sanayi devriminin etkilerinin görüldüğü, modern ekonomilerin sistemleştiği ve geleneksel ekonomilerin bu meydan okumayla karşılaştığı 19. yüzyıldaki iktisadi değişim ve dönüşümlerin izi sürülüyor. Gökçen Coşkun Albayrak Dergah Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

09 Mayıs 2022 Pazartesi