Prof. Dr.  Kerem ALKİN

Prof. Dr. Kerem ALKİN

Diğer Yazıları

keremalkin@superonline.com

 

Kazakistan’da 3 Kasım’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi, Avrasya’nın geleceği adına tarihi bir dönemin başladığının müjdelendiği bir liderler zirvesine ev sahipliği yaptı. ‘Türk Devri’ temasıyla gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettikleri üzere, ülkemizin gelecek 100 yılının en temel yol haritası olan ‘Türk Yüzyılı’ vizyonunu TDT’ye de teşmil ederek, önümüzdeki dönemi ‘Türk Devri’ yapmak üzere omuz omuza çalışılacak kutlu bir dönemi de temsil ediyor.


TDT dönem başkanlığını devreden Özbekistan’ın Devlet Başkanı Mirziyoyev’in de konuşmasının hemen başında İkinci Göktürk Devleti kağanlarından Bilge Kağan’ın ‘Ey Türk Ulusu; kendine dön, kendini anla, daha da yükseleceksin’ sözlerini hatırlatması, Türkiye’nin liderliğinde Türk Dünyası’ndaki uyanışın, Avrasya’daki gücünü, özünü yeniden keşfetmesinin ne kadar paha biçilmez olduğunu gösteriyor. Özümüze dönerek, Türk Devletleri olarak birlikteliğimizden bükülemez bir güç doğduğunu yeniden ‘anlayarak’, bir kez daha ‘yükseliş’ dönemine birlikte imza atıyoruz.

 

ORTA KORİDOR’UN ROLÜ ARTIRILACAK

 

Asya-Avrupa-Afrika kıtalarının birbirine bağlanmasındaki vazgeçilmezliğimizi bir kez daha ‘anlayarak’, Orta Koridoru dünyanın en seçkin ekonomi-ticaret-enerji-lojistik koridorlarından biri yapacak hamlelere birlikte zihin yoruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Birliğimiz gücümüzdür’ şiarıyla tüm liderlerin, Türk Dünyası’nı her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Liderler bu doğrultuda, ‘Orta Koridor’un küresel tedarik zincirindeki rolünün artırılması adına ortak transit ağının oluşturulmasının önemine de işaret etti.

 

Ne mutlu ki, bugün İstanbul’da, ülkemizin öncülüğünde faaliyete geçmiş olan OECD İstanbul Merkezi’nin ev sahipliğinde, 100’ün üzerinde TDT ülkeleri üst düzey yöneticilerinin, özel sektör temsilcilerinin, OECD uzmanlarının katılımı ile ‘Orta Koridor’ toplantısı gerçekleştiriliyor. Orta Koridor’un küresel lojistik koridorları arasındaki vazgeçilmezliği, önümüzdeki 10 yıl katlanarak artacak küresel taşımacılık ve lojistik talebinin karşılanmasında üstleneceği kaçınılmaz rol, artık pek çok uluslararası toplantıya da konu oluyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettikleri gibi, omuz omuza TDT ülkelerinin ve Avrasya’nın huzuru, barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atılıyor.

 

İŞBİRLİĞİ KATMA DEĞERE DÖNÜŞMELİ

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyulduğunu; Orta Koridor’un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğalgazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa’ya taşınmasının önemini vurguluyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, teşkilatın bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı için gayretlerini sürdürdüğünü; Nahçıvan Anlaşması’nda değişiklik yapılmasına ilişkin protokolün Meclisimiz tarafından Türk İş Birliği Günü olan 3 Ekim’de kabul edildiğini ve 1 Kasım itibarıyla protokolün iç onay sürecini tamamladıklarını hatırlatarak; tüm üye ülkeleri, protokolün bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözü Bilge Kağan’ın sözünü teyit ediyor: “Başta ticaret ve ekonomi, enerji ve ulaştırma olmak üzere muhtelif işbirliği alanlarında mevcut potansiyelimiz, bize çok daha fazlasını vadediyor.” Türk Devri’nin yükselişi adına artık işbirliği potansiyelini milyarca dolarlık katma değere dönüştürme zamanı.

13 Kasım 2023 Pazartesi