Eski Türkler ve Osmanlı’da halkla ilişkiler

Tarih boyu ‘göçebe’ yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve burada yüzyıllarca ‘devlet’ olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir. Türklerin tarihi araştırılırken, birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz. Günümüz halkla ilişkiler kurumları ile eski Türk devletleri ve Osmanlı Devleti’ndeki iletişim kurumlarının kıyaslanmasının dikkat çektiği bu kitap, eski Türkler, Selçuklular ve Osmanlı Devleti’nin yapısındaki hiyerarşinin, ‘yöneten-yönetilen’ arasındaki mükemmel uyumla birlikte nasıl şekillendiğini; yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış olan Türklerde ‘halkla ilişkiler’ dişlilerinin nasıl çalıştığını görmemizi sağlıyor. Emine Kazan Yakamoz Yayınları

01 Kasım 2021 Pazartesi

Haftanın vitrindeki 'kadim şehir İstanbul' kitapları...

ESKİ İNSANLAR ESKİ EVLER Kitap; 19. yüzyılda Beyoğlu’nun Sosyal Topoğrafyası, Taksim Meydanı’ndan Tünel’e kadar uzanan dünün Cadde-i Kebir’i üzerine yazılmış, 19. yüzyıl İstanbul’unda ticaret burjuvazisinin yerleşim çevrelerini ele alan değerli bir kaynak. Said Naum-Duhani, bugün bir ‘taş’tan ibaret olan yapıların ve o mekanların içindeki ‘insanların’ hikayesini, kapı kapı dolaşarak birinci elden aktarıyor. Bunu yaparken de bir ‘kentsel atardamar’ olarak tanımladığı İstiklal Caddesi’ni üç farklı güzergahtan dolaşarak Beyoğlu ve çevresindeki batılılaşma dönemi mimarlığının kentsel envanterini çıkarıyor. Said Naum-Duhani Kırmızı Kedi Yayınevi İSTANBUL’UN SESSİZ KİTABELERİ İstanbul’u gezerken, önünden geçtiğimiz anıtların kitabeleri nadiren dikkat çeker. Çoğu zor okunan bezemeli tarzlarda yazılmış ve söz sanatlarıyla örülmüş bu kitabeleri Osmanlı Türkçesine aşina olanlar bile her zaman kolay anlayamaz. Bu kitap, İstanbul Suriçi’nde 60’ı aşkın anıtın kitabelerini günümüz diliyle okuyucuya sunuyor. Ayrıca anıtların tarihlerine dair bilgilerle de kitabelerde anlatılanları daha anlaşılır yapıyor. Rüknü Özkök İş Bakası Kültür Yayınları

25 Ekim 2021 Pazartesi

Haftanın vitrindeki iş kitapları...

İSTANBUL’DAKİ GİZLİ MUTFAK Modern hayatın imkânlarıyla Osmanlı İstanbul’unun kaybolmuş ya da kaybolmanın eşiğine gelmiş lezzetleri, bu kitapta yeniden yorumlanıyor. İstanbul’u güzel kılan değerlerden sofra zenginliğinin bir parçası olan ve ihmal edilmiş, unutulmuş, zor olduğundan vazgeçilmiş 100 lezzet tanıtılıyor. Ayşe A. Güzelsoy Alfa Yayınları KARA DENİZ BEYAZ IŞIK ‘RUMELİ FENERİ’ İstanbul’un en uç noktasında ve Boğaz’ın girişinde bulunan Rumeli Feneri ve çevresi, şimdiye kadar ciddi bir araştırmaya konu olmuş değildir. İlkçağ efsanelerinde bile yer alan ve bütün tarih boyunca denizcilerin tanıdıkları bu yerin başlıca simgesi bir fener olmakla beraber, yazar bu kitapta kaynakları, belgeleri, hatta mezar taşlarını bile inceleyerek, bütün bilgileri toplu bir şekilde sunuyor. Ali Soysal Denizler Kitabevi *** www.kitapistanbul.org.t / @itokitapist

18 Ekim 2021 Pazartesi

Vitrinreki İş Kitapları

DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ Denetimle ilgili temelleri çok anlaşılır bir şekilde sunan kitap, denetim sürecinin her aşamasını bir bütün olarak ele alıyor ve aşamaların birbirleriyle bağlantılarını gösteriyor. Pratik örnekler ve zengin görseller içeren kitap, denetim ve güvence hizmetlerini son derece kapsamlı bir şekilde irdeliyor. Kitapta, bir denetçinin denetim sözleşmesinden başlayarak, denetim raporunun hazırlanması ve rapor sonrası faaliyetlere kadar denetimin her aşamasında ihtiyaç duyduğu tüm araçlar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Kolektif / Nobel Akademik Yayıncılık ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA ESAS SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ Bu çalışma, anonim ortaklıklar hukukunda esas sözleşme özgürlüğüne ve bunun sınırlarının çizilmesine odaklanıyor. Ortaklıklar hukukunda sözleşme özgürlüğü öncelikle kavramsal, tarihsel, kuramsal, ekonomik, ahlaki, entelektüel ve anayasal boyutlarıyla ele alınıyor. Emredici hükümler ilkesi ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme bağlamında veto hakları, organlar arası yetki paylaşımı ve tahkim şartı gibi çeşitli esas sözleşmesel düzenlemelerin geçerliliği de değerlendiriliyor. Cem Veziroğlu / On İki Levha Yayıncılık DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KÜLTÜR VE SANAT ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI Dijital teknolojiler bir yandan kültür ve sanat tüketiminin daha etkileşimsel, daha dinamik ve daha demokratik bir hal almasına katkıda bulunurken, diğer yandan sanatçılara sanat üretimi için yeni uzamlar ve yeni imkanlar sağlar. Kitap, disiplinler arası bir yaklaşımla dijital dönüşümün kültür ve sanat üzerindeki etkilerine ışık tutmayı amaçlıyor. Kuramsal yaklaşımlar ve güncel örnekler aracılığıyla sanatçıların, kültür ve sanat kurumlarının, sanat tüketicilerinin perspektifinden dijital teknolojilerin yansımalarını ve neden olduğu dönüşümü inceliyor. Kolektif / Nobel Bilimsel Eserler

23 Nisan 2021 Cuma

Vitrindeki İş Kitapları

Tasarruf el kitabı Kitap, hayatı boyunca biriktirdiği hayallerle gerçek hayatta buluşmak isteyenler için iyi bir rehber olmayı hedefliyor. Ev, araç ya da benzeri şeylerin sahibi olmak için daha ekonomik ve ulaşılabilir bir yöntem olan ‘tasarruf’, bir diğer deyişle ‘Hayal kur, adım at, kazan’ yaklaşımının ipuçlarının anlatıldığı kitap, hayallerine kavuşmak isteyenler için kılavuzluk yapıyor. Aysel GündoğduHümanist Kitap Yayıncılık Sun Tzu ve işletme sanatı Eserde, rekabetçi karşı eyleme teşvik etmeden nasıl pazar payı kazanılacağını, rakiplerin zayıf noktalarına nasıl saldırılacağını ve piyasa bilgisinin rekabet avantajı için nasıl maksimize edileceğini açıklıyor. Sun Tzu’nun ilkelerini uygulamaya koymak için pratik bir yöntem sunan McNeilly, Google, Zappos, Amazon, Dyson, Aflac, Singapur Havayolları, Best Buy, NFL, Tata Motors, Starbucks gibi firmaların yöneticilerinin, tarihin en saygın stratejistinin bilgeliğini izleyerek yönetim sorunlarının tehlikelerinden nasıl kaçındıklarını ve rekabet avantajı sağladıklarını anlatıyor. Mark R. McNeillyThe Kitap İtirazım varKitapta, deneyimli satıcıların, itirazın bir satın alma sinyali olduğunu bildikleri ve bu fırsatı değerlendirip kârlı satışın önünü nasıl açtıkları anlatılıyor.Yazdıkları kitaplar ve verdikleri eğitimler ile satış konusunda derinleşmiş uzmanlara yer verilen kitapta, perakendeden kurumsal satışa en sık karşılaşılan 49 müşteri itirazına, en etkili cevabın nasıl verilebileceğinin ipuçları veriliyor. KolektifHumanist Kitap Yayıncılık

08 Kasım 2019 Cuma