Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları


Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 2’nin sektör bazlı uygulanmasına ilişkin rehber duyurusu yayımlandı.

 

Tabi olan işletmelerin sürdürülebilirliğe ilişkin finansal bilgilerini açıklaması amacını taşıyan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (TSRS) 29 Aralık 2023 tarihli 32414 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından 29 Nisan 2024 tarihinde Kamu Gözetim Kurumu tarafından TSRS 2’nin sektör bazlı uygulanmasına ilişkin bir rehber duyurusu yayımlandı. Buna göre, işletmelerin gerek TSRS 1’de gerekse TSRS 2’de yer alan bazı gereklilikleri dikkate alarak açıklama raporlarını hazırlamaları gerekiyor.  

 

İŞ BANKASI’NDAN 100. YIL BONOSU

 

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıl dönümünde bir yeşil borçlanma aracı olan ‘100. Yıl Bonosu’nu halka arz ediyor.


15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama döneminde, ‘100. Yıl Bonosu’ adı altında ilk kez bir yeşil borçlanma aracı ihraç edildi ve toplamda 7.7 milyar liralık talep toplandı. Söz konusu bononun vadesi 22 Nisan 2024 tarihinde başladı ve Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI

 

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planları yayımlandı. Türkiye, Güncellenen Ulusal Katkı Beyanı’na göre 2030 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltımı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, Başkanlık tarafından 2024-2030 uygulama dönemini kapsayacak şekilde İklim Değişikliği Azaltım Strateji ve Eylem Planı (İDASEP) ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı (İDUSEP) olmak üzere iki plan hazırlandı.

 

İDASEP kapsamında sanayi, enerji, binalar, ulaştırma, atık ve tarım sektörleri ile AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) sektörlerine ilişkin strateji ve eylemleri ele alınırken, İDUSEP iklim değişikliğinden etkilenebilirliği yüksek görülen sektörler üzerinde yoğunlaşıyor. 

 

Bu kapsamda İDASEP 49 strateji ve 260 eylemden, İDUSEP ise 40 strateji ve 129 eylemden oluşuyor. Başkanlık tarafından hazırlanan bu planlar, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon azaltımı konusunda belirlediği 2030 hedeflerine ulaşmak için önem taşıyor.

03 Haziran 2024 Pazartesi