Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları

 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve ana gündem konusu Takviye Edici Gıdalar ve Sağlık Beyanları olan 342 sayılı toplantıda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicileri yanıltan veya tüketicinin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar yönünden toplam 185 dosya incelendi ve 157’si mevzuata aykırı bulunarak haklarında  idari para ve/veya anılan reklamları durdurma cezasına karar verildi.

 

İlgili karar örneklerinden bazıları aşağıda yer alıyor.

 

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

 

2024/1894 numaralı Ş* M* T*A.Ş. kararı

 

Şikâyet edilen firmaya ait 13-19 Aralık 2023 tarihli ‘Lezzetli Atıştırmalıkları Ş* Seviyoruz’ başlıklı afiş reklamları Kurul tarafından incelendi. İlgili tanıtımlarda “Keyfinizi katlayacak atıştırmalık çeşitleri hem #Ş*’ta hem #CepteŞ*’ta”, “13-19 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerlidir” ifadelerine ve muhtelif ürünlere yönelik indirimli ve indirim öncesi fiyatlara yer verildiği tespit edildi. Şikâyet akabinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından firmaya ait K* Ş* S* Ş* Ş* adlı market mağazasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bahsi geçen afişte yer alan indirimli satış reklamlarında ‘T* T* B*/Y*’ adlı ürünün fiyatının yapılan indirimle 32,90 TL’den 27,50 TL’ye düştüğünün belirtilmesine rağmen 13 Aralık 2023 tarihinde indirimsiz fiyattan satıldığının tespit edildiği, dolayısıyla söz konusu indirimli satış reklamlarının tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

 

Kurul tarafından incelenen tanıtımların; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 14/1, 14/2 ve 14/3. maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek reklam veren Ş* M* T* A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 34.701,00 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

 

FİNANSAL HİZMETLER

 

2024/1825 numaralı Y* ve K* B*A* Ş* kararı

 

Şikâyet edilen bankaya ait ‘Kasko sigortasında %50’ye varan özel indirimlere ek kasko tutarının %10’u kadar Puan Hediye!’ başlıklı reklam ve tanıtımlar Kurul tarafından incelendi. Söz konusu incelemede, bankaya ait * adresli internet sitesinde yayınlanan ‘Kasko sigortasında %50’ye varan özel indirimlere ek kasko tutarının %10’u kadar Puan Hediye!’ başlıklı reklamlarda “1 Ağustos-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Y* K* Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve Y* K* Çağrı Merkezi’nden alınan kasko tutarının %10’u kadar puan hediye!” şeklinde tanıtımlara yer verildiği fakat kampanyanın yalnızca 400 TL puanla sınırlı olduğu, ana vaadin istisnası niteliğindeki bu bilgilendirmeye tüketicilerin açık ve anlaşılır bir şekilde göremeyeceği şekilde kampanya koşulları sayfasının alt bölümlerinde yer verilmesi sebebiyle tüketicilerin mağdur edildiği, böylece söz konusu reklamların mevcut haliyle tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi.

 

İncelemeye tabi tutulan söz konusu tanıtımların; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/5-b, 15/1, 15/1-a, 18/1, 18/2, 18/6, 29/1, 29/2, 29/2-b, 29/3 ve 32/1. maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, reklam veren Y* ve K* B* A* Ş* hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildi.

22 Nisan 2024 Pazartesi