tatil-sepeti
Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları

Bugüne kadar Airbnb, Booking gibi şirketler aracılığıyla veya aracısız bir şekilde kişilerin günü birlik kiralamaları hariç olmak üzere 1 günden fazla, haftalık, aylık ve benzeri süreli ücretli konaklamalarda kanuni boşluk sebebiyle denetim yapılamıyor ve yaptırım uygulanamıyordu. Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesinde ‘günü birlik evler’ ibaresi eklenerek denetim altına alınmaya çalışıldı, kanuna aykırı davranılması halinde idari para cezası uygulanmaya başlandı. Ancak bu düzenleme, diğer kiralama tiplerine denetim imkanı sağlamadığından kanuni boşluğun kapatılması amacıyla tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kira sözleşmeleri hariç olmak üzere; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanması için genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümlerin yer aldığı 2 Kasım 2023 tarihli, 32357 sayılı, 7464 no’lu ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ düzenlenerek yürürlüğe girdi.

 

İZİN BELGESİ VE VERBİS KAYIT ZORUNLULUĞU

 

Turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu kılındı. Diğer kat maliklerinin oy birliği ile karar alması ve bu kararın başvuruya eklenmesi ön koşulu vardır. Kanun, bu düzenleme ile birlikte diğer kat malikleri ve kiracıların güven ortamının temin edilmesini amaçlıyor. Söz konusu izin belgesi, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’ tarafından veriliyor. Başvuruya; bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu tutuldu. Üçten fazla bağımsız bölüm varsa en fazla yüzde 25’i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir. Bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda; işyeri açma ve çalışma ruhsatının ve birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu tutuldu. İzin belgesiz bir şekilde kiralama yapılması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı düzenleme altına alındı.

 

Eski düzenlemelerde günü birlik kiralamalarda yalnızca kimlik bildiriminde bulunulmadığı için idari yaptırım uygulanıyordu. 7464 sayılı kanun kapsamında VERBİS sistemi üzerinden kimlik bilgilerinin EGM’ye iletilmesi gerektiği düzenlendi. Konukların VERBİS’e bildiriminin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacak. Kiracıların mülk sahibinden habersiz bir şekilde menfaat elde etmek amacıyla taşınmazlarını Airbnb ve benzeri uygulamalarla kiraya vermesinin önüne geçilmiş olup yaptırıma tabi tutuldu. Bu yasağa uymayanlara 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. 

 

Kısa süreli konaklama aracılığıyla yaptırım uygulanmaksızın gelir elde etmek isteyen kişiler; izin belgesi almalı, konaklama yapacak kişileri VERBİS’e bildirmeli, kira bedeli için gelir vergisi ödemeli.

27 Kasım 2023 Pazartesi