Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları

16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen 8. Yargı Paketi, 21 Şubat itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. İlgili yargı paketi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) bakımından da önemli değişiklikler yer alıyor. Yapılan değişikliklerle mevcut KVKK’nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) tam olarak uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

 

YENİ DÜZENLEME İLE NELER GETİRİLDİ?

 

Detaylı ve önemli değişiklikler içeren tasarı kapsamında öne çıkan başlıklar; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve kabahatlerle ilgili hükümlerden oluşmakta olup aşağıda kısaca değinilmiştir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları genişletiliyor. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler mevcut KVKK’da, öngörülmesi durumunda açık rıza olmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenebiliyorken yeni düzenleme ile açık rıza olması veya kanunlarda yer alması durumlarında da işlenebilecek.

 

İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanlarda, açık rıza olmasa dahi ilgili şartlar sağlandığı takdirde kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecek.

 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından yeni ve ayrıntılı düzenlemeler öngörülüyor. (9. maddeye ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenecek)

 

Açık rıza yurt dışına kişisel veri aktarılması için genel bir sebep olmaktan çıkartılmış olup istisnai bir hale getirildi.

Temel olarak, kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde yurt dışına aktarım yapılabilecek.

 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin (standart sözleşmeleri 5 iş günü içerisinde KVK Kurulu’na bildirmeme) yeni bir kabahat düzenlendi.

 

KVK Kurulu işlemlerinin tamamına karşı tek bir yargı yolu -idari yargı yolu- belirlendi.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ NE OLACAK?

 

Kabul edilen yargı paketinde, açık rızaya dayalı yurt dışına veri aktarımı düzenlemeleri 1 Eylül 2024’e kadar uygulanacak. Bu tarihten sonra açık rızaya dayalı yurt dışına sürekli kişisel veri aktarımı gerçekleştirilemeyecek. Diğer düzenlemeler ise 

1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

 

1 Haziran 2024 tarihi itibariyle sulh ceza hakimlikleri önünde bulunan dosyalar ilgili hakimliklerce nihai karara bağlanacak.

04 Mart 2024 Pazartesi