Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları


ahmetkaratas1453@gmail.com

 

Ülkemiz sanayisini yeşil dönüşümün gerekliliklerine hazırlamak, bu süreci teknoloji ve yenilik yoluyla hızlandırmak için Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektöre yönelik KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuru yapabileceği geri ödemeli ve hibe destek mekanizması içeren Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı’na çıkıldı.

 

Yeşil dönüşüme katkı sağlayacak çözüm önerilerinin, kuruluşlar tarafından Ar-Ge yolu ile hızla ürüne dönüşebilecek ve ticarileşebilecek çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor. Çıktıların temel hedeflerinin üretim birimi başına elektrik ve su tüketiminde azalma, geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma ve ele alınan sorunuyla ilgili yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesine yönelik olması öngörülüyor.

 

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması bekleniyor. 

 

TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleriyle yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş, ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamında. 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilir.

 

DESTEK SÜRESİ 

 

Destek süresi en fazla 24 aydır.

 

PROJE BÜTÇESİ VE DESTEK MİKTARI

 

Proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.5 milyon TL, orta ölçekli firmalar için 12 milyon TL, büyük ölçekli firmalar için 22.5 milyon TL’dir.

 

En fazla yüzde 50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. 

 

Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ’ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için yüzde 90’dır. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

 

Projenin başarıyla tamamlandığının tespiti durumunda nihai geri ödeme tutarının bir kısmı hibeye dönüştürülecek. Bu durumda uygulanacak hibe oranları şöyle: 

 

KOBİ: %80

 

Büyük ölçekli şirketler: %70

 

PROJENİN BAŞARIYLA TAMAMLANMA KOŞULLARI 

 

Geri ödemeli desteğin hibeye dönüşme oranının belirlenmesinde başarı kriterleri şunlar:

 

1. Üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az %10)                                                  

 

2. Üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az %10)                                                           

 

3. Geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az %10)                                                     

 

4. Yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

 

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih: 13 Mayıs 2024

Çağrı kapanış tarihi: 17 Mayıs 2024

Bilgi: TEYDEB ön kayıt birimi: teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr

Başvuru ile ilgili bilgi için: yesilsanayi.basvuru@tubitak.gov.tr

29 Nisan 2024 Pazartesi