Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 30 Haziran 2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

Ayrıca bu kanun ile çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli işyeri sınıflandırması da hayatımıza girdi. İşyerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiğini tespit için ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ekinde sınıflandırma ilan edildi.

ÇALIŞAN SAYISI 50’DEN AZ

Kanun uyarınca işverenlerin alması gereken tedbirlerden bazılarının zorunluluğu ise işyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik gösterdi ya da hükümlerin yürürlüğe girmesi ertelendi.

Bunlardan biri olan kanunun 38. maddesi ile 6. ve 7. maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlendi.

Temmuz 2020 itibariyle 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakımından yürürlüğe giren 6. ve 7. maddelerde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma veya hizmet alma zorunluluğu bulunuyor.

İDARİ PARA CEZASI

İlgili hükmün yürürlüğe girmesi ile aslında tehlike ayrımı kalmadan tüm işyerlerinde kanun uyarınca işverenin tedbirlerini alması ve bu tedbirleri alırken uzmanlardan hizmet alması zorunlu hale geldi.

Kanunda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının işyerinin tehlike sınıfına göre çalışan başına ayda en az hangi sürelerle çalışması gerektiği ve çalıştırılma usulleri de belirlendi.

Buna göre hekim ve iş güvenliği uzmanlarından hizmet desteği alacak işverenlerin kanunda düzenlenmiş koşullara uygun ve en az asgari sürelerde hizmet almaya dikkat etmesi gerekiyor.

İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kanunun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26. maddesinde ihlal ve çalışan sayısı karşılığı düzenlenen idari para cezaları uygulanacak.

Bu sebeple bir işçi dahi çalıştıran işyerlerinin ilgili kanun ve devamı yönetmeliklerde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gözden geçirmesini ve uzmanlardan destek almasını tavsiye ederiz.

17 Temmuz 2020 Cuma