tatil-sepeti
Tanzifat-ı İstanbul

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde yayınlanan bu kitap, İstanbul’un geçmişte Avrupa’ya örnek olmuş bir konudaki zenginliğini gösteriyor. Kitapta, İstanbul’un fethinden itibaren günümüze kadar şehrin temizliğinin hangi aşamalardan geçerek geldiğinin tarihi anlatılıyor. Arayıcı esnafından tanzifat amelesine, çöpçüden temizlik işçisine geçiş süreçleri ve Birinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul sokaklarına dokunan ilk hanım ellerin, kadın çöpçülerin dramatik hikayeleri yer alıyor. Eserin ilerleyen bölümlerinde ise Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun temizlik anlayışı ve yapılış şekli anlatılıyor. Mehmet Mazak ve Fatih Güldal Yeditepe Yayınevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

09 Mayıs 2022 Pazartesi

İstanbul’da kolera

Fransız hekim Marie-Pierre Verrollot, İstanbul’da ilk defa 1831 yılında görülen ve şehirde beş bine yakın insanın ölümüne neden olan koleranın, Ekim 1847’de şehirde bir kez daha ortaya çıkması üzerine kolera hakkında çalışmalar yapmaya başlamış. Fransız hekim bu incelemesinde, İstanbul’un topografyası, iklimi, sıhhi yapısı, hâkim olan hastalıklar, nüfusu ve halkın alışkanlıklarını da tahlil ederek hastalığı ortaya çıkaran koşulları belirlemeye çalışmıştır. Verrollot, resmi görevlilerden elde edilen istatistiklerden İstanbul’da bulunan yabancı bilim adamlarının araştırmalarına kadar önemli kaynaklara dayandırdığı ve uzun bir inceleme ve tetkik sürecinden sonra hazırladığı bu eseriyle 1840’ların İstanbul’unda halk sağlığına dair oldukça ayrıntılı ve önemli bilgiler sunuyor. Marie-Pierre Verrollot Libra Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

18 Nisan 2022 Pazartesi

Pera’nın limanı Galata

Galata ve Pera, gerek Ceneviz ve Bizans, gerekse Osmanlı dönemi kalıntıları eşliğinde geçmişi günümüze kadar taşıyıp, tarihi yeni nesillere aktaran eserlerle doludur. Bu kitap, birçok inanç mabedinin yan yana olduğu cami, kilise ve havralarla iç içe pek çok dilin konuşulduğu, kısacası dili ve dini farklı olduğu halde dostça bir yaşamla doğu-batı kültürünün buluşup harmanlandığı yer ve konsolosluklarıyla, galerileriyle, yerli ve yabancı okullarıyla, sanatsal etkinlikleriyle önemli bir kültür merkezi olan Galata ve Pera’yı anlatıyor. Abuzer Aldoğan Göl Yayıncılık Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

18 Nisan 2022 Pazartesi

Fener-Balat-Ayvansaray

25 yıldır yurt içinde ve yurt dışında rehberlik yapan yazar, eski İstanbul’un önemli yerleşim merkezlerinden, Haliç kıyılarındaki Fener, Balat ve Ayvansaray semtlerini karış karış dolaşarak bu kitabı kaleme alıyor. Kitapta, Kariye Müzesi’nden başlayıp, Ayvansaray Surları’nı takip eden, sonrasında da Balat ve Fener’i geçip, Cibali’ye dek uzanan, bir tam günde kat edilebilecek gezi güzergahında Bizans ve Osmanlı döneminden kalan, bir kısmı kaderine terk edilmiş, bir kısmıysa hâlâ zamana direnebilen sinagog, kilise, cami, saray, zindan, türbe, mektep, hamam ve çeşmelerin hikayeleri yer alıyor. Ahmet Faik Özbilge / E Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

11 Nisan 2022 Pazartesi

İstanbul - 100 yıl öncesine bir bakış

1891-1918 yılları arasında İstanbul’da yaşamış olan Alman gazeteci Friedrich Schrader (1865-1922), İstanbul’u adım adım gezer ve izlenimlerini İstanbul’da çıkan Osmanischer Lloyd gazetesinde, semt röportajları, insan portreleri şeklinde yayınlar. Yazılarında suriçi semtlerini, camileri, türbeleri kendine özgü bir üslupla betimleyen yazar, Haliç çevresinden fetih döneminin söylencelerini yansıtırken, Bizans’ın ayak izlerini de keşfeder. Gerçek bir İstanbul aşığı olan yazarın bu yazılarının derlendiği kitap, günümüze kadar tarihin karanlık sayfalarında kaldı ve 100 yıl sonra çevirisi yapılarak Türkçe olarak yayınlandı. Friedrich Schrader / Remzi Kitabevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

11 Nisan 2022 Pazartesi