Nitelikli kahve

Kahve, sanılanın aksine uçsuz bucaksız ve devamlı ilerleyen bir üründür. Topraktan başlayan hikayesi, kahvenin kimyası ile birleşir ve müthiş bir kültür olarak demlenir. Bu büyük kültürü evde yaşatabilir veya profesyonel olarak ilerletebilirsiniz. Bu kitapta, kahvenin daha doğru anlaşılması ve keyifli hale getirilmesi amaçlanıyor. Kitap keyifle okunduğunda kahve demlerken neyin neden yapıldığı anlaşılıyor ve dolayısıyla kendinizi geliştirme imkânı sağlıyor. Uğur Asilsoy Aya Yayınevi

15 Kasım 2021 Pazartesi

İstanbul’un Tarihi Yarımadası Yedikule Samatya

Bu kitapta; çok katmanlı bir geçmişe sahip olan, ana caddesi bile Bizans ve Osmanlı dönemlerinden beri aynı güzergâh üzerinde bulunan bölgenin tarihi eserleri araştırılıyor. Bölgedeki semtliler ile görüşülerek, eşsiz İstanbul yaşayışına dair anılara sahip kuşakların kalplerinde ve ruhlarında saklı kalanlar keşfediliyor. Tüm bu izlenimlerin paylaşıldığı kitapta yazarlar, okuyucuyu tarihin değişik dönemlerine doğru, bin bir hikayenin farklı farklı ipuçlarının peşinde, sokak sokak gezmeye davet ediyor. Nursel Gülenaz ve Oya Koca Remzi Kitabevi

15 Kasım 2021 Pazartesi

İstanbul’un camileri

Camiler, gerek mimari ve sanatsal özellikleri gerekse Müslümanlar için taşıdığı anlam itibariyle İslam medeniyetinin en fazla kıymet verilen unsurlarının başında gelir. Yazar, bu çalışmasında, İstanbul’un camilerini incelerken, 17. yüzyılın büyük Türk gezgini Evliya Çelebi’nin söylemlerine de yer veriyor. Bu yolla geçmişten günümüze köprü kurarken, İstanbul camilerinin her birinin farklı bir hikayesinin varlığına tanık olunuyor. Nermin Özsel/Gece Kitaplığı

10 Kasım 2021 Çarşamba

Divanyolu

İstanbul’un ana tören güzergâhı, sultanların gösterişli alaylarının, önemli paşaların günlük geçişlerinin sahnesi, bugün Divanyolu diye andığımız bir caddeden ibaret değil, Topkapı Sarayı’ndan kent surlarına kadar uzanan bütün bir sokak sistemiydi. Neredeyse beş kilometrelik kıvrımlı güzergâhı fazlasıyla uzundu. Yoğun nüfuslu ve iktisadi açıdan hayati önemi olan birçok semt, çok fazla olmasa da Divanyolu ekseninin uzağında kalıyor ve İstanbul’daki Osmanlı mimari mirasının sadece bir kısmı bu eksende bulunuyordu. Burada kudret ile ihtişamın sergilenmesi, hiçbir zaman toplu bir mimari imge olarak yüceltilmedi. Bu sergileniş, karmaşa içinde ve canlı bir günlük kent hayatının arka planında gerçekleşti. Bu kitapta, imparatorluk kentinin kendine özgü bir parçasının tahliliyle Osmanlı kentsel mekânı ile mimarisinin ideolojik ve estetikkarakteri tanımlanıyor. Maurice Cerasi/Kitap Yayınevi

10 Kasım 2021 Çarşamba

Tanzimat devri hikaye ve romanlarında İstanbul esnafları

Tanzimat devri hikaye ve romanlarında işlenen temalardan biri de ticarettir. Bu eserde, esnaf ve ticarethanelerle ilgili dönemin ticaret hayatını yansıtması bakımından son derece önemli olan bazı bilgilere yer veriliyor. Salih Okumuş ve Beste Semiha Bahçeci MKB Halk Kütüphanesi Yayınevi

02 Kasım 2021 Salı