tatil-sepeti
Bakıp da göremediklerimizle İstanbul

Tarihi hadiselere ve şahsiyetlere, ilginç efsanelere, birbirinden kıymetli mimari eserlere ev sahipliği yapan İstanbul, tarih boyunca cazibesini kaybetmeyip insanlığın odak noktası olmayı başarabilmiş nadir şehirlerdendir. Bu kitap, okurları İstanbul’u keşfetmeye, İstanbul’u yaşamaya ve İstanbul’u anlamlandırmaya davet ediyor. İbrahim Akkurt / Yeditepe Yayınevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

13 Aralık 2021 Pazartesi

Üçüncü tepede hayat

Roma Dönemi’nde Forum Theodosius, Bizans Dönemi’nde ise daha çok Forum Tauri diye anılan Beyazıt Meydanı, bugünkü ismini Sultan II. Bayezid’in yaptırdığı külliyeden alır. Bu külliye sayesinde yeniden canlanan ve tarih boyunca çok önemli olaylara sahne olan Üçüncü Tepe, Kütüphane-i Umumî ve Darülfünun kurulduktan sonra entelektüel hayatı da kucaklamıştı. Sahaflar Çarşısı da buraya taşınınca cazibesi artan ve zamanla aydınların devam ettiği Çınaraltı ve Küllük gibi kahveleriyle bambaşka bir canlılık kazanan Beyazıt Meydanı, altın çağını Cumhuriyet devrinin ilk 40 yılında yaşadı. Yazar kitapta, bu güzel meydanın renkli tarihinin derinliklerinde geziniyor. Beşir Ayvazoğlu / Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

13 Aralık 2021 Pazartesi

Pazarlama estetiği: Marka şehir İstanbul

Estetik strateji, bir şehri çeşitli sebeplerle paylaşanlara karşı estetik tatmin ve duyusal deneyimler sağlayan kimlik öğelerinin uygulanmasını ve stratejik planlanmasını içerir ve kentsel dönüşüm politikalarının bir parçası olarak, şehrin temel iş gücü, mimari yapısı ve vizyonu hakkında belirleyici rol oynar. Bu kitapta, şehir markalaşmasının pazarlama estetiği ile desteklenmesi incelenirken İstanbul örneği seçilmiştir. Ayça Can Kırgız / Türkmen Kitabevi Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr / @itokitapist

06 Aralık 2021 Pazartesi

İstanbul yangın kuleleri ve çığırtkanları

Abdurrahman Kılıç, ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından günümüze kadar başta yangın kuleleri olmak üzere ‘İstanbul ve yangın’ tarihini izliyor. Kılıç, yangınların sebepleri ve sonuçları üzerinde duruyor. Köşklüler, didebanlar, bekçi babalar, baltacılar ve tulumbacılardan oluşan yangın çığırtkanlarını, konumlarından giysilerine kadar aktarılan kitapta; Ağakapısı Yangın Köşkü, Galata Yangın Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, İcadiye Yangın Kulesi ile Süleymaniye Camisi minarelerinden yangınların gözlenmesini anlatılıyor. Abdurrahman Kılıç / Yem Yayınları Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr / @itokitapist

06 Aralık 2021 Pazartesi

İstanbul’u adım adım yaşamak

İstanbul’u dünyanın en büyük kentlerinden farklı kılan etkenler ve özelliklerin anlatıldığı kitap, aynı zamanda üç büyük imparatorluğun; Roma, Bizans ve Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti kültürlerinin birleşimini bünyesinde yaşatan İstanbul’u adım adım tanıtıyor.M. Yılmaz Ergüvenç /Puslu Yayıncılık Bu ve benzeri tüm yayınlar için:www.kitapistanbul.org.tr/ @itokitapist

29 Kasım 2021 Pazartesi