Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin çok önemli bir proje olduğunu belirterek "Bu projenin hayata geçmesi AB ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye'siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecek" dedi.


Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyelerinin katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen ASECAP DAYS 2023 Zirvesi başladı.

 

Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa özel otoyol işletmeciliği sektörünün lider şirketlerini bir araya getirerek uluslararası kara yolu taşımacılığını etkileyecek önemli başlıkların ele alınacağı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergahında yer alan ve üç ana koridordan biri olan Orta Koridor'un Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağladığını dile getiren Uraloğlu, bu hattın "Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı" sağlanmasına hizmet ettiğini söyledi.

 


Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Doğu, Hazar havzası, Akdeniz havzası, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabilmektedir. Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik bir konuma sahiptir. Hem coğrafi konumuyla hem de tarihi sürekliliğiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir ve hiç şüphesiz Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır."

 

TÜRKİYE'SİZ BİR ULUSLARARASI TİCARİ KORİDOR OLAMAZ

 

Bakan Uraloğlu, son günlerde gündemlerinde olan Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin herkes açısından çok önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu projenin hayata geçmesi AB ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye'siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecektir." diye konuştu.

 

Türkiye'nin son 21 yılda ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

 

KÖİ PROJELERİMİZ, ORTA VE UZUN VADEDE DEVLETE GELİR GETİRME KAPASİTESİNE DE SAHİPTİR

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmaray gibi son 21 yılda hayata geçirilen dev projelerden bahsederek, kamu-özel iş birliği (KÖİ) yöntemiyle hayata geçirilen projeler ile ilgili bilgiler verdi.

 

KÖİ'nin dünya üzerinde 135 ülke tarafından uygulanan bir model olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de ilk olarak Göcek Tüneli'nin yapımıyla başlayan bu modelin zamanla hayata geçen başarılı büyük ulaşım projeleri sayesinde dünyada "Türk modeli" olarak bilinmeye başladığını bildirdi.

 

Uraloğlu, KÖİ modeli sayesinde kısa sürede ve kamu kaynağı kullanmadan projelerin hayata geçirildiğini kaydederek, "7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri KÖİ modeliyle 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz. Bu projelerde, özel sektör dinamizmini, kamu deneyimini ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımı sağladık ve projelerimizi hızla hayata geçirdik. Ayrıca KÖİ projelerimiz, orta ve uzun vadede devlete gelir getirme kapasitesine de sahiptir." şeklinde konuştu.

 

Söz konusu projeleri başarıyla yürüten bakanlık bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüm süreçlerde büyük tecrübe kazanarak bu alanda uluslararası bir otorite olduğunu vurgulayan Uraloğlu, müdürlüğün bu alandaki tecrübelerini ve bilgi birikimini ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya açık olduğunu söyledi.

 

KARBON SALIMINDA BÜYÜK ORANDA AZALMA SAĞLAYACAĞIZ

 

Bakan Uraloğlu, iklim krizinin olumsuz etkileri önemsediklerini ve projeleri hayata geçirirken bu noktaları dikkate aldıklarını belirterek, "Bütünsel kalkınma odaklı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği’nin temel yaklaşımları ile de birçok ortak paydaya sahiptir." ifadelerini kullandı.

 

Bu kapsamda hayata geçirdikleri Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda "sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığına, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarına, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesiyle yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılmasına ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına" yer verdiklerini anlatan Uraloğlu, yatırımları yeşil dönüşüm vizyonuna paralel olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

 

Uraloğlu, "2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede karbon salımından büyük oranda azalma sağlayacağız." diye konuştu.

 

ASECAP DAYS 2023 ÖNEMLİ PAYLAŞIMLARA VESİLE OLACAK

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye olarak bundan sonraki çalışmalarında da bilgiye, bilime, yeniliklere ve paylaşıma olan ihtiyaçlarının artarak devam edeceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

 

"Bu bağlamda ASECAP DAYS 2023 İstanbul'un teknik ve ticari iş birliği anlamında önemli paylaşımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar yapılan işlerde dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, milletimizin nabzını tutan ve beklentileri göz ardı etmeden projelerimizi bir bir hayata geçiren bakanlığımız, bu organizasyonda da geleceğe yönelik sunulan tüm çözüm önerilerini ve yeni fikirleri titizlikle inceleyerek, her zaman olduğu gibi en büyük projelerin ilk uygulayıcıları arasında yer alacak, her türlü yeniliği çalışmalarına yansıtacaktır."

 

Uraloğlu, her 4 yılda bir düzenlenen Cenevre merkezli IRF Dünya Kongresi'nin (Uluslararası Yol Federasyonu-International Road Federation) 2024'teki buluşmasının İstanbul'da yapılacağını söyledi.

 

Bunun heyecanını şimdiden yaşamaya başladıklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

 

"Bildiğiniz üzere IRF, 5 kıtadaki mevcudiyetiyle sürdürülebilir hareketlilik sağlayan yolların ve yol ağlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Daha güvenli, daha çevreci daha sürdürülebilir kara yolu taşımacılığı ve mobiliteyi teşvik etmektedir. IRF Dünya Kongreleri de, yaklaşık yetmiş yıldır, büyüme ve gelişmeyi sağlayan unsurlar olarak kara yolu sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirmektedir. Büyük bir serginin de eşlik edeceği etkinlik, sektörde düşünce liderliğini, iş geliştirmeyi, eğitimi ve genel olarak başarılı ortaklıkları destekleyen benzersiz bir platform sunacaktır."

 

Uraloğlu, salonda bulunanları, bakanlığın ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2024'te İstanbul'da gerçekleşecek 2024 IRF Dünya Kongresi'ne davet etti.

19 Eylül 2023 Salı

Türkiye'de adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) her yıl ağustos sonuna kadar ilan edilecek.


 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Tebliğle Vergi Usul Kanunu'ndaki, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir." hükmü uyarınca, beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 

Bu kapsamda, "Türkiye'nin vergi rekortmenleri"nin açıklanmasında, mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları dikkate alınacak.

 

Türkiye geneli ile her ilin kendi içinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ilk 100'e kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde listeler oluşturulacak.

 

Türkiye geneli listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz sonuna, iller bazındakiler de mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından ağustos sonuna kadar hazırlanacak.

 

Belirlenen şartlara göre Türkiye geneli listeler Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresinde her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacak.

 

İller bazındaki listeler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından her yıl eylül sonuna kadar ilan edilecek.

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksiti eylül sonuna kadar ödenebilecek.


 

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kararda, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

 

Bu kanunlar kapsamında, 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenebilecek. Böylece taksit ödeme süresi eylül sonuna kadar uzatılmış oldu. Sonraki taksitler de eylülü takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) verilecek.

 

Mücbir sebep dönemindeki taksit sayısı 12'yi aşanlar, fazla kısmı 12'nci taksitle birlikte ödeyecek.

25 Mayıs 2024 Cumartesi