Hazine ve Maliye Bakanlığı; gümrük vergisi, ÖTV, MTV ve emlak vergisi gibi alanlarda sağladığı istisnalarla engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor.


 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırladı.

 

Rehberde yer alan bilgilere göre, engellilere çeşitli vergilerden istisna olma imkanı sağlanıyor.

 

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan raporlar vergi indirimi uygulamalarında dikkate alınıyor. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybedenler birinci, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci, yüzde 40'ını kaybedenler ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.

 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASI

 

Gelir Vergisi Kanunu'na göre engellilik indirimi uygulamasından, engelli ücretli ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı yararlanabiliyor.

 

Bu kapsamda, birinci derece engelliler için aylık 6 bin 900 lira, ikinci derece engelliler için 4 bin lira, üçüncü derece engelliler için 1700 lira engellilik indirimi uygulanıyor. Böylece, birinci derece engellilere yıllık 82 bin 800 lira, ikinci derecedekilere 48 bin lira, üçüncü derecedekilere 20 bin 400 lira engellilik indirimi sağlanmış oluyor.

 

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

 

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için kişisel kullanımına mahsus özel olarak üretilen motorlu ya da motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşya, malul ve engellilerin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara vasıtaları, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan 3 yıldan eski olmayan otomobillere gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor.

 

Bu araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri gerçekleştirilebiliyor. Engelli kişice, engelli olmayan başka bir kişiye satışı, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 3 yıl geçmeden mümkün olmuyor. Araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 3-10 yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye satışında gümrük vergileri tahsil ediliyor, 10 yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında ise gümrük vergisi uygulanmıyor.

 

ENGELLİLİK DERECESİ YÜZDE 90 VE ÜZERİNDEKİLERE ÖTV İSTİSNASI

 

Yurt içinden satın alınan taşıtlarda engellilere ÖTV avantajı sağlanıyor.

 

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engellilerce, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutuluyor. Bu istisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertibatlı olması, malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor.

 

Bu yıl için motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2024 yılı için 1 milyon 591 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip, steyşın vagon gibi taşıtların ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuluyor.

 

MTV, KDV VE KONUT VERGİSİ İSTİSNALARI

 

Ayrıca engellilik dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin isimlerine kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi de KDV'den istisna olarak değerlendiriliyor.

 

Malul ve engellilere emlak vergisinde de kolaylık sağlanıyor. Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, indirimli bina vergisi avantajından yararlanarak emlak vergisi ödemiyor.

 

ENGELLİLERİN İŞLEMLERİ EVİS İLE KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİYOR

 

Engelli Vergi İndirim Sistemi'yle (EVİS) engelli vatandaşlar vergi indirimiyle ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip edebiliyorlar. Bu sistem sayesinde, engellilik indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşların başvuruları, TC kimlik numarası, işveren vergi kimlik numarası, rapor tarih ve sayısı gibi bilgiler girilerek kolayca oluşturulabiliyor.

 

Engellilik indiriminden faydalanmak üzere engellilik derecesinin tespitine ilişkin gerek EVİS üzerinden gerekse başvuru dilekçeleriyle 2023'te toplam 89 bin 106 başvuru yapılırken, bunların tamamına yakını sonuçlandırıldı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması için dünya genelinde çalışma yürütüldüğünü söyledi.


 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlıkları yürütülen asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğuna işaret eden Şimşek, asgari kurumlar vergisini yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkeye bırakmış olacağını söyledi.

 

Şimşek, 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığına dikkati çekerek, "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı." diye konuştu.

 

Diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şimşek, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgiyi verdi: "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke tarafından bu vergi alınabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor."

 

"VERGİLEME HAKKINDAN VAZGEÇMEMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKİYOR"

 

Şimşek, asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkelerin vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş olması nedeniyle diğer ülkelerin bu konuda yasama çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

 

Vergileme hakkından vazgeçmemek için Türkiye'de de asgari kurumlar vergisi uygulanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik bu uygulamanın getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

 

Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin civarında olduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti: "Ülkemize yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2,5 gibi bir kısmı 750 milyon avro eşiğini aşmakta olup, bunların kazanmış oldukları vergi teşviklerinin nasıl korunabileceği, farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği konusunda alternatif modeller üzerinde de çalışılıyor. Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sıkı bir çalışma yürüterek ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmeye devam edecek alternatifler geliştiriyoruz."

28 Mayıs 2024 Salı

Türkiye’de enflasyonist ortamda parasının değerini korumak isteyen yatırımcı, borsaya yöneliyor. Bu yöneliş borsada rekor rakamların görülmesine neden olurken, özellikle yeni yatırımcı için finansal veri sağlayıcılar ön palana çıkıyor. TradingView de 15 farklı grafikle yatırımcıya opsiyon sunuyor.


 

Türkiye’de sermaye piyasalarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bunda özellikle son yıllarda enflasyonist ortamın etkisiyle tasarruf eğilimleri artan vatandaşların Borsa İstanbul’a yönelmesinin etkisi büyük. Öyle ki Borsa İstanbul, 2022'de dünyanın en fazla kazandıran borsası oldu.

 

YATIRIMCI SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI

 

Her yaştan ve eğitim seviyesinden insanın özellikle pandemiden sonra yoğun ilgi gösterdiği Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 9 milyona yaklaştı. Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili olurken, yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırıyor. 2020 Ocak ayında 1 milyon 232 bin olan yatırımcı sayısı, 25 Mayıs 2024’te yüzde 600’e yakın artarak 8.6 milyona kadar yükseldi. Pay senedi toplam portföy değeri de geçen yıla oranla 3 kata yakın artarak 14.4 trilyon TL oldu.

 

GENÇLERİN İLGİSİ ARTIYOR

 

Türkiye genelinde 24 yaş altı genç yatırımcı sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 128 artarak 1 milyon üzerine yükseldi ve yaş grupları içinde en yüksek oranda büyümeyi yakaladı. 25-34 yaş arası yatırımcılar da yüzde 72 büyüyerek 2.2 milyona ulaştı ve en yüksek büyüyen ikinci yaş grubu oldu.

 

Borsaya olan ilgi, özellikle yeni yatırımcıyı, bu alanda bilgi paylaşan hızlı ve erişelebilir hizmet sağlayıcı arayışına yöneltti. Bu platformlardan biri olan TradingView, bugün 60 milyondan fazla işlemci ve yatırımcı tarafından küresel piyasalardaki fırsatları tespit etmek için kullanılıyor.

 

15 FARKLI GRAFİK TÜRÜ 

 

Chicago’da doğan ve bugün pek çok ülkede hizmet veren TradingView, küresel fırsatları 15 farklı grafik türü ile sunuyor. Platformda 1 milyarın üzerinde perakende yatırım hesabı bulunuyor. Sadece Çin’de TradingView kullanan 500 milyon yatırım hesabı ve 100 milyon aktif yatırımcı mevcutken, ABD’de 150 milyon kişinin bu platformda yatırımı mevcut.

 

Türkiye’de ise TradingView platformunu kullanan sayısı 53 bine ulaştı. Türkiye’deki kullanıcılar açısından en popüler sohbet odası ise Forex piyasaları.

28 Mayıs 2024 Salı