tatil-sepeti
Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları


ahmetkaratas1453@gmail.com

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programları üst limitleri artırıldı.

 

1512-1812 BİGG PROGRAMI DESTEK LİMİTİ

 

Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürebilmeleri için hibe destek şeklinde başlatılan BİGG Programı’nda bu yıl içerisinde yapısal bir değişikliğe gidilen ve yatırım tabanlı bir desteğe dönüştürülen BİGG Programı destek üst limiti 900 bin TL’ye çıktı. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri destekleniyor.

 

1507 DESTEK PROGRAMI LİMİTİ

 

KOBİ’lerin TÜBİTAK Ar-Ge desteği süreçlerine girişte yoğun olarak kullandıkları 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı proje bütçesi üst limiti 2.4 milyon TL’ye çıktı.

 

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI LİMİTİ

 

TÜBİTAK’ın özellikle üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılarak ticari hayata kazandırılması kapsamında büyük önem taşıyan 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı destek üst limiti de 1.5 milyon TL’ye yükseldi.

 

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde 75’i TÜBİTAK, kalan yüzde 25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde 60’ı TÜBİTAK, kalan yüzde 40’ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

 

NOT: 1505, 1507 ve 1512-1812 programı yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projeler için de geçerli olacak.

 

SENETLE TRANSFER ÖDEMESİ (ÖN ÖDEME) LİMİTİ 

 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacak.

 

* TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 13 milyon TL.

 

* TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti 25 milyon TL.

 

* TEYDEB transfer ödemesi (ön ödeme) üst sınırı 30 milyon TL.

 

* TEYDEB senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst sınırı 1 milyon TL/Proje.

 

* 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti 13 milyon TL.

 

* 1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı 900 bin TL.

* 1503 Kodlu Uluslararası Proje Pazarı etkinlik desteği 130 bin TL/Etkinlik.

 

1602-PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK VE ÖDÜL TUTARLARI

 

Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destekleri:

 

USPTO: 30 bin TL

EPO: 30 bin TL

JPO: 60 bin TL

SIPO: 30 bin TL

KIPO: 30 bin TL

 

Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil): 40 bin TL

 

Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı: 180 bin TL.

28 Ağustos 2023 Pazartesi