tatil-sepeti
Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları


 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı için 3 farklı çağrı dönemi açıklandı.

 

İşbirliği odaklı Ar-Ge alanındaki potansiyeli artırmak amacıyla başlatılan 1707 Sipariş Ar-Ge Programı ile müşteri kuruluşun gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılması hedefleniyor.

 

Sanayi kuruluşları arasında finansman riskinin paylaşılmasına ve fikri sınai haklar üzerinde anlaşılmasına zemin hazırlanıyor, proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimlerini KOBİ’lere aktarmasına imkân tanınıyor. KOBİ’ler, müşterisi hazır yenilikçi ürün ve süreçler gerçekleştiriyor.

 

1707 SİPARİŞ AR-GE 2024 YILI 

 

1. Çağrı Döneminde açılan çağrılar kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecek.

 

PROJE SÜRESİ NE KADAR?

 

Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi 24 ay aşılmaz.

 

PROJE BÜTÇESİ VE DESTEK MİKTARI

 

Proje bütçesi en fazla 5 milyon TL olacak.

 

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek. TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra ‘kabul edilen harcama tutarının’ yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak.

 

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenir. Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecek.

 

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerisinin https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdf linkinde sunulan Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması durumunda projelere 10 puan verilecek.

 

Yeni işbirliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla TEYDEB ana web sayfası olan https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm linki üzerinden ‘Tamamlanmış Projeler’ seçeneğini kullanarak projelerin veri alanlarına erişim sağlanabilir. 

 

3 FARKLI ÇAĞRI DÖNEMİ 

 

* 1. Çağrı dönemi: 19 Ocak 2024 - 4 Mart 2024

 

* 2. Çağrı dönemi: 1 Mayıs 2024 - 30 Haziran 2024

 

* 3. Çağrı dönemi: 1 Ekim 2024 -  30 Kasım 2024         

 

1. Çağrı döneminde açılacak çağrılar:

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-1)

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2024-1)

 

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

 

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden alınacak.

29 Ocak 2024 Pazartesi