tatil-sepeti
Av. Muhammet AKSAN

Av. Muhammet AKSAN

Diğer Yazıları


 

22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 125 Numaralı OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem bölgesinde çalışma hayatının düzenlenmesine ilişkin tedbirler alındı.

 

1. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

 

OHAL süresi boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek depremden etkilenen yerlerde bulunan işyerleri ve deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu belgelenen işyerleri için işverenler, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesiyle fazla ödeme yapılması halinde yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile işverenlerden tahsil edilecek.

 

2. İSTİHDAMIN KORUNMASI İLE FESİH YASAĞI 

 

OHAL ilan edilen illerde çalışanların hizmet veya iş sözleşmesi, 22 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresi boyunca (i) ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, (ii) işyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, (iii) belirli süreli akitlerin süresinin sona ermesi ve (iv) ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Bu hükmü ihlal eden işverenler için işten çıkarılan her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

 

3. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 

 

OHAL ilan edilen illerde (i) işverenin depremin etkilerinden kaynaklı olarak yapılan kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan, (ii) depremden kaynaklı işyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi sebebiyle iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar her halde OHAL süresini aşmamak koşuluyla günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verilecek ve bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacak. Nakdi destekten faydalanan, ancak genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, destekten faydalandığı süre boyunca genel sağlık sigortalısı sayılacak. İşveren gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği takdirde yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile işverenlerden tahsil edilecek.

 

4. SÜRELERE İLİŞKİN TEDBİRLER

 

Deprem bölgesindeki işyerlerinde 6356 Sayılı Kanun kapsamındaki yetki tespiti, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri ve işverenlerin işçilere verdikleri ücret kesme cezalarına ilişkin tutarların ilgili Bakanlığın banka hesabına yatırılmasına ilişkin süreler, OHAL süresi boyunca uzatıldı.

06 Mart 2023 Pazartesi