Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları


ahmetkaratas1453@gmail.com

 

Yurt dışı pazar araştırması desteği: Şirketlerin yurt dışı iş görüşmesi ziyaretlerinde ulaşım ve konaklama giderleri: 2-10 gün, yıllık 5, toplam 20 ziyaret.

 

Destek oranı: Yüzde 50 

 

Destek miktarı: 278.091 TL/Ziyaret

 

Yurt dışı marka tescil desteği: Destek oranı: Yüzde 50

 

Yıllık limit: 2.096.497 TL/Yıl

 

Süre: 4 yıl

 

Hedef ülkeler: +%20, hedef sektör: +%5

 

Birim kira desteği: Şirketlerin yurt dışında kiraladıkları mağaza, depo, ofis, teşhir salonu, reyon vb. yerlerin kiraları.

 

Destek oranı: Yüzde 50-75

 

Destek süresi: 4 yıl/Ülke

 

Destek miktarı: 5.591.174 TL/Yıl/Birim

 

Maksimum birim: 25

 

Tanıtım desteği: Türkiye menşeli ürünlerin yurt dışında tanıtımı. İhracatın yarısı kadar desteklenir. 

 

En az 1 yıllık şirket olmalı.

 

Destek süresi: 4 yıl

 

Destek oranı: Yüzde 50-75

 

Destek miktarı: a) Birime Bağlı Tanıtım: 6.989.353 TL/Yıl/Ülke 

 

b) Marka Tesciline Bağlı Tanıtım: 11.183.893 TL

 

Pazara giriş belgesi desteği: Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak belge, sertifikalar, test ve analiz raporu giderleri, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri, ilaç ruhsatlandırma ve tıbbi cihaz kayıt giderleri desteklenir. 

 

Destek oranı: Yüzde 50 

 

Yıllık limit: 11.183.893 TL/Yıl

 

Küresel tedarik zinciri desteği: İhracat gerçekleştirmiş üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmesini teminen makina, ekipman donanım alımı, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, test-analiz, ürün doğrulama giderleri.

 

Proje süresi: 2 yıl 

 

Destek oranı: Yüzde 50

 

Destek miktarı: 41.943.847 TL/Proje

 

Yurt dışı depo kira desteği: Ülke başına 4 yıl. En fazla 25 birim. 

 

Destek oranı: Yüzde 50

 

Destek miktarı: 11.183.893 TL/Yıl

 

Hedef ülkeler: +%20, hedef sektör: +%5

 

İhracat konsorsiyumu desteği: Kümelenme anlayışı çerçevesinde en az 3 şirketin ortaklığıyla kurulmuş asgari 5 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip şirketler, bakanlıktan ihracat konsorsiyumu statüsü aldıktan sonra tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık, eğitim desteği alabilir. 

 

Destek miktarı: 27.962.050/Yıl

 

Destek oranı: Yüzde 50

 

Süre: 5 yıl 

 

Yurt dışı şirket ve marka alım desteği: a. Yurt dışında yerleşik şirket danışmanlık desteği: Destek miktarı: 8.387.533 TL/Yıl 

 

Destek oranı: Yüzde 50

b. İleri teknolojili şirket danışmanlık desteği: Destek miktarı: 20.971.151 TL/Yıl 

 

Destek oranı: Yüzde 50

 

İleri teknolojili şirket kredi faiz desteği: Destek miktarı: 125.831.542 TL

Destek oranı: 5 puan (TL), 2 puan (döviz)

c. Marka alım danışmanlık desteği: Destek miktarı: 8.387.533 TL/Yıl

 

Destek oranı: Yüzde 50

 

Marka alım kredi desteği: Destek miktarı: 83.887.695 TL 

 

Destek oranı: 5 puan (TL), 2 puan (döviz)

 

* Satın alınacak markanın en az 5 yıldır yurt dışında tescilli olması ve tescilinin devam etmesi gerekiyor.

 

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği: Destek süresi: 4 yıl

 

Destek yıllık üst limiti: 13.977.160 TL

10 Haziran 2024 Pazartesi