tatil-sepeti
Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları

ahmetkaratas1453@gmail.com

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız bu özel yıl vesilesiyle Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı’ açıldı.

 

Bu çağrıda, Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek, çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

 

Proje önerilerinin Türkiye’nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100. yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması bekleniyor.

 

HANGİ KONULARDA PROJE SUNULABİLECEK?

 

 • Eğitim sistemi ve politikaları
 • İktisadi gelişim ve dönüşüm
 • Sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden yapay zeka
 • İş dünyası ve kurumsal değişim
 • Siyaset ve dış politika
 • Göç ve nüfus politikaları
 • Kentleşme politikaları ve kentsel yapı
 • Aile ve toplum
 • Medya ve iletişim
 • Kültürel dönüşüm ve çeşitlilik
 • Dil, tarih ve kültürel miras
 • Bilim ve teknolojinin gelişimi
 • Sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden yapay zeka

 

KİMLER PROJE SUNABİLİR?

 

Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlar proje sunabilir.

 

PROJE SÜRESİ 

 

Azami 36 aydır.

 

DESTEK MİKTARI

 

Destek üst limiti 1 milyon 650 bin TL’dir.

 

Desteklenecek projelerde proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi ödeneği bulunuyor.

 

HARCAMA KALEMLERİ

 

Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul ediliyor: 

 

 • Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
 • Danışmanlık ve hizmet alım giderleri, 
 • Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri, 
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
 • Posta ve nakliye giderleri, 
 • Yardımcı personel giderleri, 
 • Bursiyer giderleri, 
 • Proje teşvik ikramiyesi,
 • Kurum hissesi, 
 • Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

25 Aralık 2023

 

BİLGİ İÇİN:

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

Merve Aykut Orakçı: merve.aykut@tubitak.gov.tr 

(0312) 298 12 88

Semih Bilgiç: semih.bilgic@tubitak.gov.tr 

(0312) 298 12 83

27 Kasım 2023 Pazartesi