tatil-sepeti
Ahmet KARATAŞ

Ahmet KARATAŞ

Diğer Yazıları

ahmetkaratas1453@gmail.com

 

Uluslararası işbirlikleri yoluyla yeni ve gelişen teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir çağrı açıldı. CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi, Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. 

Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2023-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. 

Çağrı için oluşturulacak konsorsiyumun bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekiyor.

 

Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular

 

Çok Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri (Multidimensional Geographic Information Systems-MultiGIS)

Dijital Dönüşüm Ekosistemleri İçin Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems-SmartC)

 

Başvuru koşulları

 

2023 yılı çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3 bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekiyor. Başvurular tek aşamalı. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekiyor.

 

Destek miktarı

 

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 destek oranı ile desteklenecek. Büyük ölçekli özel kuruluşlar, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 75 destek oranı ile desteklenecek.Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 190 bin Euro ile desteklenebilecek.

 

Proje süresi

 

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

 

Başvuru için son tarih

 

CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (konsorsiyum 

adına koordinatör yapacak): 10 Nisan 2024 saat 17:00 (Orta Avrupa saati)

 

Bilgi için

Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem Gezici Koç (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi öneriliyor. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için www.chistera.eu/call-2023-newsletter adresine kayıt olmaları öneriliyor.

 

Ortak arama için www.chistera.eu/partner-search-tool/2023 adresi kullanılabilir. 

 

Ayrıca CHIST-ERA IV projesi tarafından çağrı hakkında çevrimiçi bilgilendirme günleri etkinlikleri düzenleniyor.

01 Nisan 2024 Pazartesi