tatil-sepeti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı, yarın Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.


 

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Hayvancılık sektörü de hem üretici hem de tüketici yönüyle ele alınıyor.

 

Bu kapsamda, hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak yeni bir yol haritası hazırlandı. Yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve Islah Eylem Planı konularında yenilikler ilan edilecek. Ayrıca, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyurulacak.

 

Üreticiyi koruyacak ve tüketiciyi kollayacak bir yol haritası hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör hedeflendi.

 

SON 21 YILDA 312 MİLYAR LİRA DESTEK

 

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık yeni hayvancılık programını kamuoyuyla paylaşacak.

 

Son 21 yıldır hayvancılık sektörünün rekabet gücünü artırmak için yürütülen çalışmaların da bu vesileyle kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bakanlık, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri, regülasyon çalışmalarını bir arada yürütüyor. Sektöre son 21 yılda 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modelinin de yarın aktarılması planlanıyor.

25 Şubat 2024 Pazar

Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 10-11-12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama yüzde 76 payla öne çıktı.


 

TEİAŞ verilerine göre, bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi.

 

Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat olarak kaydedildi.

 

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 10 Nisan'da elektrik üretiminin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı.

 

İkinci gün olan 11 Nisan'da elektriğin yüzde 22,79'u rüzgar, yüzde 19,9'u barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,63'ü akarsular, yüzde 11,63'ü güneş, yüzde 4,94'ü jeotermal ve yüzde 4,24'ü biyokütleden üretildi.

 

Bayramın son günü 12 Nisan'da ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Aynı gün elektrik üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal ve yüzde 3,92'si biyokütleden sağlandı.

 

Böylece bayram boyunca yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı ortalama yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Geriye kalan elektrik ise doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklardan üretildi.

 

"ÜÇ KAYNAKTA POTANSİYEL ÇOK ÖNEMLİ"

 

Ankara merkezli Blue Enerji Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Taner Ercömert, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ercömert, Ramazan Bayramı süresince elektrik tüketiminin düştüğünü anımsatarak, bu dönemde doğal gaz ve kömür gibi ithal kaynakların kullanımının azaldığını ve yenilenebilir kaynakların üretimde öne çıktığını kaydetti.

 

Ercömert, Türkiye'nin özellikle güneş enerjisinde potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hidroelektrik, güneş ve rüzgardan oluşan üç kaynakta potansiyelimiz çok önemli. Özellikle Türkiye'nin güneşlenme süresini göz önünde bulundurursak kurulu güç ve üretimdeki payının çok daha fazla olması mümkün." diye konuştu.

 

Bu yılın başından itibaren yağışlar sayesinde barajlar ve hidroelektriğin birincil kaynak olarak öne çıktığının altını çizen Ercömert, Akkuyu'da kurulan santralden nükleer enerjinin de sağlanmasıyla kömürün ve gazın payının zamanla azalacağını ve yerli kaynakların daha da ön plana çıkacağını ifade etti.

 

Taner Ercömert, uzun vadede enerji sepetinde birçok ülkenin de hedeflediği gibi kömürün elektrik üretimindeki payının kademe kademe azaltılıp belli bir zaman sonunda da sıfırlamanın mümkün olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Tabii ki kesintili yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgarın üretime sağladığı katkının 12 ay 24 saat sürmediğini ve bu kaynakların kesintilere tabi olduğunu unutmamak gerekir. Kesintili kaynaklar üretimde olmadığı zaman sistemdeki açığı kapatacak enerji depolama sistemlerine ve şüphesiz başta hala en büyük yenilenebilir enerji kaynağımız olan barajlı hidroelektrik santraller ile belli oranlarda da nükleer ve doğal gaz gibi baz kaynaklar elektrik üretiminde önemli paylara sahip olacaktır."

 

Her yenilenebilir ve enerji yerli kaynağının enerji ithalatını önleme açısından çok büyük katkısı olacağına işaret eden Ercömert, sözlerini, "2024’ün ilk 3,5 ayında 26 milyar kilovatsaati aşan kısmı hidroelektrik santrallerden olmak üzere hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle santrallerinin sağladığı yaklaşık 48 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi ülkemizin 7 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi ve yenilenebilir enerji payının daha da artmasında ülke menfaati var." diye tamamladı.

16 Nisan 2024 Salı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 5.57, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 61.87 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

 

Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,51, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış gerçekleşti.

 

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış olurken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış kaydedildi.

 

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,6, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış görüldü.

 

Yıllık Tarım ÜFE'ye göre, 7 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

 

Yıllık bazda düşen tek alt grup yüzde 9,3 ile turunçgillerde oldu. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 32,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 38,5 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 170,17 ile yağlı meyveler, yüzde 122,7 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

 

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre tek düşüş gösteren grup yüzde 4,69 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Aylık yükselişin düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 0,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 1,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürenler olarak tespit edildi.

 

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 13,54 ile koyun ve keçi ve bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 12,9 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kaydedildi.

16 Nisan 2024 Salı