tatil-sepeti

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, 19 Eylül'de New York'ta başlayacak.


 

Her yıl eylül ayında BM'nin genel merkezinde düzenlenen, bu yıl 26 Eylül'e kadar sürecek yüksek düzeyli görüşmelere, 193 ülkenin üst düzey temsilcisi katılıyor.

 

BM 78. Genel Kurul Başkanlığını, Trinidad ve Tobagolu Dennis Francis yürütecek.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK GÜN KONUŞACAK

 

Genel Kurul görüşmelerinde Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün söz alacak.

 

Erdoğan, geleneksel olarak ilk sırada söz alan Brezilya ve ardından ev sahibi ülke ABD’nin konuştuğu ilk günde, 7. Sırada, Genel Kurul’a hitap edecek.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, iklim, salgınlara hazırlık ve çatışma bölgeleri gündemde

 

Genel Kurul, bu yıl “Güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması” temasıyla toplanıyor.

 

Görüşmeler kapsamında düzenlenecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nde liderler, 17 hedefe ulaşmak için küresel eylem planı olan 2030 Gündemi’ni ele alacak.

 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul görüşmelerini “G 193” şeklinde tanımlayarak görüşmelerde önceliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında “çığır açmak” olacağını söyledi. Görüşmeler sonucunda bu bağlamda siyasi bir bildirgenin kabul edilmesi beklentiler arasında yer alıyor.

 

Görüşmelerde diğer önemli bir konu olarak ön plana çıkan iklim değişimiyle mücadele ise İklim Hedefi Zirvesi’nde tartışmaya açılacak.

 

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş gerekliliği, İklim Eylemi Hızlandırma Gündemi çerçevesinde görüşülecek.

 

Kovid-19 salgınının geçmiş yıllarda görüşmelere damga vurduğu Genel Kurul’da bu yıl aynı zamanda “salgınlara hazırlık” konulu toplantı düzenlenecek. Hem Kovid-19 salgınından edinilen dersler hem de sağlık sistemlerini iyileştirmeye odaklanılacak.

 

Kalkınma Zirvesi’nde ise fonlar ve yatırımlar görüşülecek.

 

REFORM VURGUSU

 

BM Genel Sekreteri Guterres, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen bugünün çok taraflı kurumları, o dönemin siyasi ve ekonomik gücünü yansıtıyor." ve "Çok taraflı kurumlarımız bugünün dünyasını yansıtmıyor." açıklamaları ile BM'nin reforma ihtiyacı olduğunu açık bir şekilde ve sıklıkla dile getiriyor.

 

BM 78'inci Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde düzenlenecek Gelecek Zirvesi'nde liderlerin ana gündem maddelerinden birinin "reform" olacağı öngörülüyor.

 

Bu çerçevede aynı zamanda mevcut sınamalar ve tehditlerle mücadele etmek için somut önerilerin sunulması bekleniyor.

 

Dünya genelinde çatışma noktaları ve savaşların da ele alınacağı üst düzey görüşmelerde, Ukrayna'nın ön plana çıkacağı düşünülüyor.

 

Daha önce video mesajla Genel Kurul'a hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu yıl yerinde katılacak olması, bazı çevrelerde, görüşmelerin ana gündem maddelerinin gölgede kalmasına yol açacağı endişesine yol açıyor.

 

Dünyanın gözünün bir haftalığına New York'a çevrileceği görüşmelerde, liderlerin "barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için karmaşık küresel sınamalara çözüm" üretmeleri en temel beklenti olarak ön plana çıkıyor.

 

Diğer taraftan üye ülkeler arasındaki farklılıkların çok büyük bir adım atılmasına engel teşkil edebileceği düşünülüyor.

 

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olan Çin, İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD arasında sadece ev sahibi ABD'nin başkan düzeyinde görüşmelere katılım sağlayacak olması dikkati çekiyor.

18 Eylül 2023 Pazartesi

Suudi Arabistan, bu yıldan itibaren 2026’ya kadar bütçe açığı vereceğini açıkladı. Açığa neden olan en büyük sebebin ise büyük projelere ayrılan fonlar gösteriliyor. Bütçe açığındaki diğer bir etkenin de petrol gelirlerindeki düşüş olarak kaydediliyor.


 

NECMİ UYSAL

 

Suudi Arabistan daha önceki açıklamaların aksine bu yıldan itibaren 2026 yılına kadar bütçe açığı vereceğini açıkladı.

 

Bütçe açığının temel nedeni olarak ise petrol dışı ekonomisini büyütmek amacında olan ülkenin mega projelere ayırdığı fonlar olarak gösteriliyor. 

 

Bütçe açığının GSMH’ya oranının yüzde 2 olacağı tahmin ediliyor. 

 

PETROL GELİRLERİ DÜŞÜYOR

 

Bütçe açığının artmasında harcamaların yükselmesinin yan ısıra, gelirlerinin yüzde 90’ını oluşturan petrol gelirlerindeki düşüş de bir diğer neden.

 

Buna paralel olarak geçen yılki rekor büyüme oranından sonra bu yılki büyüme oranının ise yüzde 0.03 olacağı tahmin ediliyor. 

 

Ekonomideki yavaşlamanın bir diğer nedeninin ise artan enflasyon ve tedarik zinciri problemleri olarak gösteriliyor.

02 Ekim 2023 Pazartesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yönelik yatırımların finansmanında özel sektörün kilit bir rol oynaması gerekeceğine işaret etti.


 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Özel İklim Finansmanının Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Finansal Politikalar" başlıklı analitik bölümünü yayımladı.

 

Raporda, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için küresel iklim yatırımlarının 2030'a kadar yıllık yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşmasının gerekeceği, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde ise iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yönelik yatırım ihtiyacının aynı dönemde 2 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğü kaydedildi.

 

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde, zorlu piyasa koşullarında sınırlı mali alan göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yönelik yatırımların finansmanında özel sektörün kilit bir rol oynaması gerekeceği belirtilen raporda, bu ülkelerdeki yatırım ihtiyacının çoğunun özel sektör tarafından karşılaması gerektiği, kamu yatırımlarındaki artışın sınırlı olmasının beklendiği aktarıldı.

 

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde 2030'a kadar özel sektörün iklim yatırımlarının yaklaşık yüzde 80'ini sağlaması gerekeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

Yükselen piyasalar ve gelişmekte ekonomilerde özel sermaye için çekici bir ortam yaratmak amacıyla geniş bir politika karışımına ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, karbon fiyatlandırmasının sermaye akışlarını düşük karbonlu yatırımlara kaydırmada son derece etkili olabileceği ancak politika yapıcıların bunu ek politikalarla tamamlaması gerektiğine işaret edildi.

 

"KARBON FİYATLANDIRMASI POLİTİKA KARIŞIMININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLMALI"

 

Öte yandan IMF, Mali İzleme Raporu'nun "İklim Dönüm Noktası: Isınan Dünyada Maliye Politikaları" başlıklı ilk bölümünü yayımladı.

 

Net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmaya yönelik çoğunlukla harcamaya dayalı önlemlere güvenmenin giderek daha maliyetli hale geleceği vurgulanan raporda, bu durumun yüksek emisyonlu bir ülke için kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 45-50 seviyesine çıkaracağı ve borcun sürdürülemez bir seyre girmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

 

Raporda, sınırlı bir iklim eyleminin ise dünyayı küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarına maruz bırakacağı kaydedildi.

 

Emisyonları azaltmada uygun maliyetli olan ve aynı zamanda borç yükünü hafifletmek için gelir sağlayacak karbon fiyatlandırmasının uygulanabileceği vurgulanan raporda, karbon fiyatlandırmasının politika karışımının ayrılmaz bir parçası olması gerektiği ifade edildi.

02 Ekim 2023 Pazartesi